Vijesti

  • 1
  • 2
  • 3

Projekti

Reforma pravosuđa: Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva da doprinesu integritetu pravosuđa

Opšti cilj projekta podrazumijeva doprinos postizanju višeg stepena vladavine prava u Crnoj Gori koji će se ogledati kroz procjenu i povećanje nivoa profesionalnosti, odgovornosti, efikasnosti i integriteta pravosuđa kroz uspostavljanje tješnje saradnje i efikasnijih mehanizama između organizacija civilnog društva i pravosudnih institucija.

Opširnije

Jačanje regionalne pravosudne saradnje kroz multisektorski pristup

Opšti cilj projekta je doprinos jačanju regionalne saradnje u pravosuđu u oblasti krivičnih djela, kroz jačanje kapaciteta i dijaloga učesnika u pravosuđu, u tijesnoj saradnji s organizacijama civilnog društva.

Opširnije

Zauzmimo stav za buduće perspektive - savez mladih i NATO-a

Opšti cilj projekta je povećanje nivoa povjerenja i podrške NATO-u, kao i povećanje znanja, svijesti i razumijevanja NATO-a i njegovih vrijednosti u očuvanju globalne sigurnosti od strane mladih.

Opširnije

Unapređivanje praksi lokalnih medija u borbi proti korupcije i organizovanog kriminala

Cilj projekta je doprinos evroatlanskim integracijama Crne Gore, kroz povećanje kvaliteta i vjerodostojnosti istraživačkog novinarstva u oblasti korupcije i organizovanog kriminala.

Opširnije

Partneri