Posljednje aktivnosti

 • Tim CEDEM-a vam želi srećne praznike i uspješnu Novu godinu!

  28 decembar 2018

  Tim CEDEM-a vam želi srećne praznike i uspješnu Novu godinu!

  Opširnije
 • Rezultati konkursa za mini grantove iz oblasti vladavine prava

  20 decembar 2018

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Centar za monitoring i istraživanje CeMI u partnerstvu sa Centrom za demokratiju i ljudska prava CEDEM u okviru projekta “Reforma pravosuđa: Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva da doprinese integritetu pravosuđa” je raspisao konkurs za dodjelu malih grantova nevladinim organizacijama u oblasti vladavine prava.

  Od ukupno 4 prijave, 1 projektna aplikacija nije ispunila tehničke uslove, da bi nakon bodovanja od 3 aplikacije, 2 bile izabrane za finansiranje. Ukupna vrijednost odobrenih projekata je 15, 872.00€, dok ukupni iznos sredstava koja treba da budu dodijeljena znosi 48,000.00€ . U prilogu možete pronaći Rezultati konkursa.

  Projekat “Reforma pravosuđa: Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva da doprinese integritetu pravosuđa” je finansiran od strane Evropske unije, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, kroz program pretpristupne podrške (IPA).

  Opširnije
 • Povodom Međunarodnog dana migranata, CEDEM objavljuje Analizu crnogorskih pravnih i praktičnih aspekata efektivnih alternativnih mjera pritvaranju u kontekstu migracija

  18 decembar 2018

  Povodom Međunarodnog dana migranata koji se danas obilježava širom svijeta, CEDEM objavljuje Analizu crnogorskih pravnih i praktičnih aspekata efektivnih alternativnih mjera pritvaranju u kontekstu migracija.


  Radi jasnijeg sagledavanja trenutnog stanja, a u cilju dalje afirmacije primjene alternativnih mjera, Analiza je usmjerena ka prepoznavanju trenutnih osobenosti sistemskog odgovora na pojavu iregularnih migracija kroz prizmu primjene alternativnih (blažih) mjera kao i definisanje preporuka za unapređenje istih.

  Publikacija je nastala u saradnji sa projektom “Djelotvorne alternative pritvoru u kontekstu migracija: razmjena iskustava i primjena” koji sprovodi Savjet Evrope, i istu možete preuzeti ovdje.

  Opširnije
 • Predstavljeni rezultati istraživanja stavova srednjoškolaca/ki "Oblici, obrasci i učestalost nasilja u srednjim školama u Crnoj Gori"

  17 decembar 2018

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  U okviru projekta "Aktivno učešće mladih u prevenciji nasilja, govora mržnje i diskriminacije" koji realizuju NVO Mladiinfo Montenegro i Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), a koji je podržan od strane Ministarstva sporta Crne Gore, CEDEM je sproveo istraživanje stavova srednjoškolaca/ki "Oblici, obrasci i učestalost nasilja u srednjim školama u Crnoj Gori".

  Projektni koordinator, Ognjen Marković je danas na pres konferenciji predstavio rezultate istraživanja, koje je realizovano u oktobru i novembru 2018. godine u svim srednjim školama u Crnoj Gori. Uzorak u istraživanju bio je proporcionalan i reprezentativan, sa slučajnim izborom ispitanika unutar izabranih odjeljenja.

  Sveobuhvatni izvještaj možete pronaći ovdje, a analitički izvještaj ovdje.

  Opširnije
 • 1
 • 2
 • 3

Jačanje uloge medija u unapređenju krivičnog pravosuđa u Crnoj Gori

 

Više

Obrazovanjem do socijalne inkluzije

 

Više

 

Istraživanja političkog javnog mnjenja

 

Više

Partneri