Posljednje aktivnosti

 • Održane info sesije za građane u Nikšiću i Podgorici

  14 maj 2018

  Uslijed nedostatka adekvatnog informisanja građana o etičkim standardima pri pisanju i objavljivanju medijskog sadržaja, organizovane su info sesije o Etičkom kodeksu novinara Crne Gore, u Nikšiću i Podgorici.

  Imajući u vidu da se nerijetko objavljuju medijski sadržaji koji krše ili ugrožavaju prava građana, info sesije su bile usmjerene na informisanje građana o ključnim principima Kodeksa koji se trebaju poštovati prilikom objavljivanja medijskog sadržaja. Građani su imali priliku da, pored upoznavanja sa etičkim standardima u medijima, saznaju na koje načine mogu koristiti regulatorna tijela i kako zaštiti svojih prava.

  Pored Gordane Đuračić, urednice TV PRVA, i Marka Pejovića, projektnog koodinatora CEDEM-a, sesijama je prisustvovala advokatica Vesna Cimbaljević koja je sa pravnog aspekta upoznala građane sa procesom korišćenja svog prava, ali i sa dosadašnjim iskustvom prilikom sudskih procesa u ovoj oblasti.

  Info sesije organizuje Centar za demokratiju i ljudska prava - CEDEM, u saradnji sa TV PRVA, u okviru projekta „Jačanje uloge medije u unapređenju krivičnog pravosuđa u Crnoj Gori“. Pored Podgorice i Nikšića, info sesija će biti organizovana i u Beranama.

  Opširnije
 • Javni poziv za učešće na info sesiji o Etičkom kodeksu novinara Crne Gore u Podgorici

  03 maj 2018

  Centar za demokratiju i ljudska prava - CEDEM poziva sve zainteresovane građane sa teritorije grada Podgorice da učestvuju u info sesiji o Etičkom kodeksu novinara Crne Gore, koja će se održati 11. maja u 10h na Fakultetu političkih nauka (sala II).

  Svrha info sesija je informisanje građana o projektu i promovisanje Etičkog kodeksa novinara Crne Gore, kako bi se informisali o ključnim principima koji se trebaju poštovati
  prilikom objavljivanja medijskog sadržaja.

  Ovaj događaj će biti i prilika da se građani, pored upoznavanja sa etičkim standardima u medijima, informišu na koje načine mogu koristiti regulatorna tijela i kako zaštiti svojih prava.

  Pored predstavnika TV PRVA i CEDEM-a, sesiji će prisustvovati advokatica Vesna Cimbaljević koja bi sa pravnog aspekta upoznati građane sa procesom korišćenja svog prava.

  Info sesija se organizuju u okviru projekta „Jačanje uloge medije u unapređenju krivičnog pravosuđa u Crnoj Gori“. Pored Podgorice, info sesija je održanau Nikšiću, a biće organizovana i u Beranama.

  Opširnije
 • Održana treća obuka za zaposlene u instituciji Ombudsmana

  20 april 2018

  ​​CEDEM je, po treći put, organizovao trening za zaposlene u instituciji Ombudsmana, u okviru projekta "Jačanje institucionalnih kapaciteta za nadzor nad sektorom bezbjednosti" koji se sprovodi uz finansijsku podršku Ambasade Savezne Republike Njemačke u Crnoj Gori.

  Profesor na Mendel Univerzitetu, Fakultetu za regionalni razvoj i međunarodne studije u Brnu, gospodin Vladimir Đorđević, je održao predavanja na teme: 1) Nadležnosti institucije Ombudsmana Republike Češke, 2) Praktični primjeri rada ove institucije u pogledu kontrole rada policije, kao i 3) Evropeizacija bezbjednosnih struktura Republike Češke.

  Sa druge strane, gospodin Petar Stojanović, sudija Vrhovnog suda, pružio je analizu prava okrivljenog da prisustvuje radnjama u krivičnom postupku i pravna posljedica povrede ovog prava.

  Trening je zaključila gospođa Desanka Lopičić, sudija Ustavnog suda, čija tema je bila primjena člana 6 i 13 Evropske konvencije o ljudskim pravima, uz poseban osvrt na praktične primjere i presude.

  Opširnije
 • Konstruktivni dijalog predstavnika sistema pravosuđa i medija u Nikšiću

  19 april 2018

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Centar za demokratiju i ljudska prava, u saradnji sa TV PRVA,  održao je treći radni sastanak u okviru projekta “Jačanje uloge medija u unapređenju krivičnog pravosuđa u Crnoj Gori”.

  Vjerujući da saradnja predstavnika sistema pravosuđa na lokalnom nivou, sa jedne strane i medija, civilnog sektora i aktivnih građana, sa druge strane, može dovesti do sinergije njihovih potencijala koje bi rezultiralo kvalitetnim izvještavanjem o krivičnom pravosuđu i adekvatnom informisanju javnosti opštine Nikšić, organizovan je radni sastanak, 18. aprila 2018. godine, u hotelu Onogošt, u Nikšiću.

  Svrha radnih sastanaka je podsticanje dijaloga među navedenim akterima, posebno o korišćenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama u cilju poboljšanja kvaliteta i kredibiliteta medijskog izvještavanja o slučajevima krivičnog pravosuđa, istovremeno kreirajući sliku pravosudnih organa kao otvorenih i spremnih aktera za saradnju sa medijima i organizacijama civilnog društva.

  Radnom sastanku su prisustvovali gospodin Stevo Šekarić, rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću i gospođica Svetlana Lalović, PR Osnovnog suda u Nikšiću. Ispred medija su prisustvovali predstavnici RTV Nikšić, Dnevnog lista DAN, nezavisnog dnevnika Vijesti, agencije Mina, Dnevnih novina, radija Crne Gore i dnevnog lista Pobjeda.

  Sastanak je protekao u veoma konstruktivnoj razmjeni mišljenja. Predstavnici instutucija pravosuđa su predstavili postojeće prakse i instrumente komunikacije sa medijima, dok su mediji govorili o saradnji sa navedenim institucijama. Konstatovano je da je saradnja PR tužilaštva i medija na visokom nivou i da je gospodin Šekarić uvijek dostupan medijima, u cilju boljeg izvještavanja medija o krivičnom pravosuđu. Sa druge strane, uspostavljen je kontakt između PR Osnovnog suda u Nikšiću i predstavnika medija.

  Ocijenjeno je da je da je potrebno raditi na povjerenju sa obije strane što bi rezultiralo poboljšanom saradnjom, ali i da je saradnja značajno poboljšana donošenjem novim zakonskih propisa 2015.godine. Imajući u vidu rok za davanje povratne informacije od strane pravosudnih institucija, koji je tri dana, predstavnici medija su predložili skraćivanje tog roka, ukoliko se radi o veoma aktuelnom događaju koji je pod lupom javnosti. Određeni broj novinara je naveo da se ubuduće izbjegava selektivnost pri davanju informacija i da svaki medij dobije identične informacije o određenom događaju, što bi rezultiralo smanjenjem špekulacija od strane novinara. Takođe, predstavnici sistema pravosuđa naglasili su važnost poznavanja terminologije, ali i nadležnosti određenih tijela, posebno imajući u vidu o događajima sa kojih novinari informišu sa lice mjesta.

  Opširnije
 • 1
 • 2
 • 3

Jačanje uloge medija u unapređenju krivičnog pravosuđa u Crnoj Gori

 

Više

Obrazovanjem do socijalne inkluzije

 

Više

 

Istraživanja političkog javnog mnjenja

 

Više

Partneri