Posljednje aktivnosti

 • CEDEM podržan kroz prvi RYCO poziv za dostavljanje projekata

  29 maj 2018

  Regionalna kancelarija za saradnju mladih - RYCO održala je ceremoniju potpisivanja ugovora sa podržanim organizacijama iz Crne Gore. G-đa Milena Bešić, direktorica CEDEM-a, prisustvovala je ceromoniji potpisivanja ugovora koje su dobili finansijsku podršku za organizovanje programa razmjene mladih u okviru prvog RYCO poziva za dostavljanje projektnih prijedloga.

  Ispred RYCO-a se obratio g-din Edin Koljenović, predstavivši rezultate otvorenog poziva. Istakao je da pored nagrađenih organizacija i škola, postoji još dvanaest organizacija i škola iz Crne Gore koja će sprovoditi RYCO projekte kao partneri nosilaca projekata iz regiona koji su podržani kroz ovaj poziv.

  G-din Nenad Koprivica, ispred Direktorata za mlade Ministarstva sporta, je naglasio da su ambiciozni ciljevi koje je RYCO postavio na početku svog rada sada ispunjeni i da će organizacija nastaviti rad na zajedničkom pomirenju mladih regije.

  Implementacija CEDEM-ovog projekta, YOUth can change the future,  će započeti u junu. Projekat će omogućiti stvaranje novih mogućnosti za mlade i budućnost regije, sa ciljem boljeg razumijevanja ljudskih prava, podsticanja regionalne razmjene i saradnje, te pomoći u izgradnji povjerenja među mladima različitih etničkih grupa.

  Pored naše organizacije, ovim pojektnim pozivom podržane su i NVO Alfa centar i Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola iz Nikšića.

  Opširnije
 • Održane info sesije za građane u Nikšiću i Podgorici

  14 maj 2018

  Uslijed nedostatka adekvatnog informisanja građana o etičkim standardima pri pisanju i objavljivanju medijskog sadržaja, organizovane su info sesije o Etičkom kodeksu novinara Crne Gore, u Nikšiću i Podgorici.

  Imajući u vidu da se nerijetko objavljuju medijski sadržaji koji krše ili ugrožavaju prava građana, info sesije su bile usmjerene na informisanje građana o ključnim principima Kodeksa koji se trebaju poštovati prilikom objavljivanja medijskog sadržaja. Građani su imali priliku da, pored upoznavanja sa etičkim standardima u medijima, saznaju na koje načine mogu koristiti regulatorna tijela i kako zaštiti svojih prava.

  Pored Gordane Đuračić, urednice TV PRVA, i Marka Pejovića, projektnog koodinatora CEDEM-a, sesijama je prisustvovala advokatica Vesna Cimbaljević koja je sa pravnog aspekta upoznala građane sa procesom korišćenja svog prava, ali i sa dosadašnjim iskustvom prilikom sudskih procesa u ovoj oblasti.

  Info sesije organizuje Centar za demokratiju i ljudska prava - CEDEM, u saradnji sa TV PRVA, u okviru projekta „Jačanje uloge medije u unapređenju krivičnog pravosuđa u Crnoj Gori“. Pored Podgorice i Nikšića, info sesija će biti organizovana i u Beranama.

  Opširnije
 • Javni poziv za učešće na info sesiji o Etičkom kodeksu novinara Crne Gore u Podgorici

  03 maj 2018

  Centar za demokratiju i ljudska prava - CEDEM poziva sve zainteresovane građane sa teritorije grada Podgorice da učestvuju u info sesiji o Etičkom kodeksu novinara Crne Gore, koja će se održati 11. maja u 10h na Fakultetu političkih nauka (sala II).

  Svrha info sesija je informisanje građana o projektu i promovisanje Etičkog kodeksa novinara Crne Gore, kako bi se informisali o ključnim principima koji se trebaju poštovati
  prilikom objavljivanja medijskog sadržaja.

  Ovaj događaj će biti i prilika da se građani, pored upoznavanja sa etičkim standardima u medijima, informišu na koje načine mogu koristiti regulatorna tijela i kako zaštiti svojih prava.

  Pored predstavnika TV PRVA i CEDEM-a, sesiji će prisustvovati advokatica Vesna Cimbaljević koja bi sa pravnog aspekta upoznati građane sa procesom korišćenja svog prava.

  Info sesija se organizuju u okviru projekta „Jačanje uloge medije u unapređenju krivičnog pravosuđa u Crnoj Gori“. Pored Podgorice, info sesija je održanau Nikšiću, a biće organizovana i u Beranama.

  Opširnije
 • Održana treća obuka za zaposlene u instituciji Ombudsmana

  20 april 2018

  ​​CEDEM je, po treći put, organizovao trening za zaposlene u instituciji Ombudsmana, u okviru projekta "Jačanje institucionalnih kapaciteta za nadzor nad sektorom bezbjednosti" koji se sprovodi uz finansijsku podršku Ambasade Savezne Republike Njemačke u Crnoj Gori.

  Profesor na Mendel Univerzitetu, Fakultetu za regionalni razvoj i međunarodne studije u Brnu, gospodin Vladimir Đorđević, je održao predavanja na teme: 1) Nadležnosti institucije Ombudsmana Republike Češke, 2) Praktični primjeri rada ove institucije u pogledu kontrole rada policije, kao i 3) Evropeizacija bezbjednosnih struktura Republike Češke.

  Sa druge strane, gospodin Petar Stojanović, sudija Vrhovnog suda, pružio je analizu prava okrivljenog da prisustvuje radnjama u krivičnom postupku i pravna posljedica povrede ovog prava.

  Trening je zaključila gospođa Desanka Lopičić, sudija Ustavnog suda, čija tema je bila primjena člana 6 i 13 Evropske konvencije o ljudskim pravima, uz poseban osvrt na praktične primjere i presude.

  Opširnije
 • 1
 • 2
 • 3

Jačanje uloge medija u unapređenju krivičnog pravosuđa u Crnoj Gori

 

Više

Obrazovanjem do socijalne inkluzije

 

Više

 

Istraživanja političkog javnog mnjenja

 

Više

Partneri