Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) organizuje obuku „Mediji i rekonstrukcija medijskog teksta“ koja će se održati 21. i 22. februara 2019. godine na Žabljaku. Obuka je namijenjena nastavnicima/cama razredne nastave, građanskog obrazovanja, kao i maternjeg i stranih jezika iz osnovnih škola svih opština Crne Gore(iz jedne opštine može prisustvovati jedan nastavnik/ca).

Cilj projekta „Podstaknimo medijsko obrazovanje u školama“ je razvijanje kompetencija nastavnika/ca za medijsko obrazovanje učenika i razvijanje kritičkog odnosa prema medijskim sadržajima u štampanim, elektronskim i digitalnim medijima i podsticanje unapređenja vannastavnih aktivnosti. Nastavnici će kroz ovaj projekat unaprijediti profesionalnih znanja i kompetencija, kao i razvoj vannastavnih aktivnosti i motivaciju učenika kroz usvajanje specifičnih vještina i znanja potrebnih u učionici, kao i za vannastavne aktivnosti.

Poboljšanje sekcija učenika, podrška talenta učenika, razvoj vannastavnih aktivnosti, kao i povećanje digitalne pismenost prepoznate su kao ključna potreba nastavnika i učenika s cilju razvoja navedenog. Nakon završene obuke, nastavnici su u obavezi da realizuju najmanje jednu radionicu o medijskoj pismenosti za učenike škole.

Predavači na obuci su Božena Jelušić, profesorica crnogorskog jezika i književnosti, i Dragoljub Duško Vuković, nezavisni medijski ekspert.

Projekat se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom prosvjete Crne Gore.


 CEDEM je otpočeo sa implementacijom projekta ALL IN u saradnji sa partnerima iz šest zemalja, a u okviru programa Evropa za građane. 

Prema Ujedinjenim nacijama, tri četvrtine migracija imaju kulturnu pozadinu. Kultura se smatra najvažnijom i najrelevantnijom odrednicom za definisanje individualnosti nacije, manjine ili čak jedne osobe. Velika mobilnost globalnog stanovništva posljednjih decenija, a posebno posljednjih nekoliko godina, prouzrokovala je da društva postaju sve više multikulturalna i dovode u pitanje dugogodišnje nacionalne identitete relativno homogenih nacija.

Čak i nedavni migrantski talasi pokazuju da kada ljudi migriraju, oni "nose" svoju kulturu sa sobom i pokušavaju da je integrišu u novu lokalnu zajednicu. To uzrokuje promjene u već formiranom i etabliranim društvima ili naciji s jedne strane, ali s druge strane novi talas multikulturalizma pokazao je oštru polarizaciju oko pitanja migracija u javnim debatama zajedno s netolerancijom, ksenofobijom i nepoštovanjem ljudskih prava.

ALL IN projekat će podići svijest da migracije nisu nova pojava i da je potrebno duboko poštovanje i tolerancija na nivou partnerstva, koji se sastoji od različitih nacija i pojedinaca, pod uticajem različitih kultura.

Štaviše, konzorcijum koji sprovodi projekat uključuje i jedinu podijeljenu zemlju u EU, Kipar i Kosovo * koja još uvijek nije u potpunosti priznata od strane međunarodnog društva. Projektnim aktivnostima će se stvoriti osnova za podsticanje interkulturnog dijaloga, međusobnog razumijevanja i tolerancije, te ih proširiti na transnacionalne aktivnosti učesnika - radionice, debate, paneli, posjete dobrim praksama, itd.

Pored naše organizacije projekat sprovodi i Regionalna razvojna agencija Zasavje (Slovenija), Udruženje za razvoj volonterskog rada Novo mesto (Slovenija),NVO Domovik (Kosovo *), Regionalno udruženje lokalnih vlasti Zapadne Makedonije (Grčka), Institut za istočne studije (Poljska), Opština Pegeia (Kipar) i Foligno udruženje lokalnih organizacija (Italija)

Projekat se kofinansira iz sredstava EU, posredstvom programa Evropa za građane.

eu flag europe for citizens co funded en rgb right