Centar za demokratiju i ljudska prava - CEDEM, u saradnji sa TV Prva, sprovodi projekat Jačanje uloge medije u unapređenju krivične pravde u Crnoj Gori“ uz finansijsku podršku Evropske unije u okviru programa Profesionalizacije medija.

Projekat ima za cilj da doprinese jačanju kapaciteta medija u Crnoj Gori za izvještavanje o krivičnom pravosuđu, kroz povećanje kvaliteta i vjerodostojnosti istraživačkog novinarstva u ovoj oblasti.

U cilju jačanja odnosa medija i organizacija civilnog društva, sa jedne strane, i predstavnika sistema pravosuđa, sa druge strane, organizovaće se radni sastanci i savjetovanja.

Svrha radnih sastanaka je podsticanje dijaloga među navedenim akterima, posebno o korišćenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama u cilju poboljšanja kvaliteta i kredibiliteta medijskog izvještavanja o slučajevima krivičnog pravosuđa, istovremeno kreirajući sliku pravosudnih organa kao otvorenih i spremnih aktera za saradnju sa medijima i organizacijama civilnog društva. Na kraju radnog sastanka planirano je potpisivanje Memoranduma u cilju unapređenja saradnje.

Prvi radni sastanak biće održan,  24. oktobar u 11h, u Pljevljima.