Centar za demokratiju i ljudska prava – CEDEM, u saradnji sa TV Prva, organizovao je obuku „Standardi istraživačkog novinarstva, najbolje prakse i primjena Etičkog kodeksa novinara“. Obuka je održana u periodu od 25 – 26. septembra 2017. godine, u Podgorici. 

Obuku su vodili predstavnici Semir Mujkić, Balkanska istraživačka mreža (BIH) i Duško Vuković, nezavisni ekspert iz Podgorice.

Obuka je doprinijela da učesnici steknu vještine i znanja u oblasti standarda istraživačkog novinarstva, kao i primjenu Etičkog kodeksa pri izvještavanju medija o krivičnom pravosuđu.

Obuka predstavlja dio projekta „Jačanje uloge medija u unapređenju krivične pravde u Crnoj Gori“ finansiranim kroz Program profesionalizacije medija Evropske unije.


 

Centar za demokratiju i ljudska prava – CEDEM, u saradnji sa TV Prva, je organizovao obuku „Istraživačko novinarstvo –„watchdog“ pristup“ u periodu od 26 – 27. septembra u hotelu „City“ u Podgorici. Obuka je bila namijenjena predstavnicima medija i civilnog sektora, a poseban akcenat je stavljen na tzv. freelance novinare.

Obuku su vodili Slobodan Georgijev, predstavnik Balkanske istraživačke mreže(Srbija) i Duško Vuković, nezavisni ekspert iz Podgorice.

Obuka je doprinijela poboljšanju znanja i vještina u vezi “watchdog” pristupa i njenom izvještavanju i prilikom koje su učesnici radili na svojim pričama i iste iskoristiti u daljem radu.

Obuka predstavlja dio projekta „Jačanje uloge medija u unapređenju krivične pravde u Crnoj Gori“ finansiranim kroz Program profesionalizacije medija Evropske unije.