dekadaFond Sekretarijata Dekade za inkluziju Roma objavljuje poziv za dostavljanje predloga projekata koalicija civilnog drušva sa ciljem sprovođenja monitoringa realizacije nacionalnih strategija za inkluziju Roma i pratećih akcionih planova u okviru inicijative Dekada za inkluziju Roma.

 


javnaRaspravaOdbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i Institut za otvoreno društvo iz Budimpešte organizovali su danas javnu raspravu u Plavoj sali Skupštine Crne Gore na temu "IPA 2014 – 2020 i inkluzija Roma i Egipćana u Crnoj Gori".


CEDEMPartneri u projektu PGF Crna Gora objavljuju poziv svim zainteresovanim organizacijama kojima je potrebna podrška u pripremi predloga projekata za konkurs koji je objavio Fond za aktivno građanstvo – FAKT. Naime, FAKT, kroz program malih grantova Američke ambasade, pokreće PROGRAM PODRŠKE DRUŠTVENOJ UKLJUČENOSTI DJECE POGOĐENE SIROMAŠTVOM