brusselsNenad Koprivica, izvršni direktor CEDEM-a, prisustvovao je sastanku Savjetodavne grupe za istraživanje koji je održan u Briselu 25. i 26, novembra 2013. Ovu grupa osnovao je Centar za jugoistočno-evropske studije na Univerzitetu u Gracu, a uz podršku Evropskog fonda za Balkan.


PGFlogoPGF partneri su započeli pripremu PGF biltena koji ima za cilj da zainteresovanim pruži sve potrebne informacije o realizaciji PGF projekta, ali i o drugim događajima i pitanjima koji su vezani za inkluziju romske i egipćanske zajednice u Crnoj Gori. U ovom PGF biltenu, između ostalog, možete čitati o obukama za pisanje predloga projekata i sastancima projektnog tima sa predstavnicima Ministarstva za ljudska i manjinska prava i Delegacijom EU u Crnoj Gori.

Preuzmite dokument ovdje. 


emir korCEDEM je danas organizovao konsultativni sastanak za potrebe istraživačkog projekta „Antikorupcijski mehanizmi i odgovornost policijskih službenika u Crnoj Gori". Radi se o istraživanju koje CEDEM realizuje u periodu avgust-novembar 2013, a čiji je cilj ocjena dosadašnjih dometa antikorupcijskih mehanizama na polju borbe protiv korupcije u policiji. Projekat je podržan od strane kancelarije OEBS-a u Podgorici.


koalicija23U organizaciji Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), u petak, 15. novembra, u hotelu Podgorica, održan je okrugli sto posvećen prezentaciji rezultata Izvještaja Koalicije za monitoring pregovora u poglavlju 23, koji je pripremljen u okviru projekta "Učinimo proces pregovora javnim", koji realizuje CRNVO uz podršku Delegacije EU u Crnoj Gori.


CAREPredstavnici CEDEM-a, Marija Vuksanović i Elvis Beriša učestvovali su na dvodnevnoj regionalnoj konferenciji posvećenoj obrazovanju Roma i Romkinja, pod nazivom „OBRAZOVANJE ZA SVE". Konferenciju je organizovalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Vlade Crne Gore i CARE International.


ogp summitSvjetski samit Partnerstva otvorenih vlada (OGP World Summit) održan je u Londonu, od 31. oktobra - 1. novembra, u okviru britanskog kopredsjedavanja ovom inicijativom koja ima za cilj da doprinese osnaživanju uloge javnosti u procesu kreiranja javnih politika, borbi protiv korupcije i afirmaciji upotrebe novih tehnologija. Samit je okupio više od 1000 predstavnika/ca državnih institucija i civilnog društva iz zemalja članica OGP inicijative.