-Report on Montenegro-

                 The project “Developing brain gain policies in the Western Balkans” is coordinated by Group 484 from Belgrade and is being carried in 5 countries, simultaneously (Serbia, Macedonia, Montenegro, Bosnia and Herzegovina and Albania). It is funded by the Balkan Trust for Democracy. In the first phase the report based on the interviews with stake-holders took place, along with the desk research and the review of existing policies in this field. The first phase is being concluded with the publishing of this report.


Predstavljamo CEDEM-ov Policy Brief o evro-atlantskim integracijama Crne Gore, koji je realizovan uz podrsku Instituta za otvoreno drustvo iz Budimpeste.


Istraživanje javnog mnjenja o stavovima građana Crne Gore o NATO integracijama CEDEM je realizovao u 16 crnogorskih opština. U istraživanju je učestvovalo 1026 ispitanika. Rezultate istraživanje pogledajte u fajlu.


Istraživanje javnog mnjenja o diskriminaciji u Crnoj Gori CEDEM je realizovao od 09. do 16. aprila 2010. godine. U istraživanju je učestvovalo 799 ispitanika iz 18 opština. Rezultate istraživanje pogledajte u fajlu.


Ovaj priručnik je rezultat osamnaestomjesečnog programa Euclid Mreže na razvoju liderstva na Zapadnom Balkanu. Program je sproveden uz podršku Kancelarije za spoljne poslove i Komonvelt Velike Britanije (FCO) i uz saradnju tri lokalna partnera u regionu: CEDEM (Crna Gora), HDPC (Albanija), i ATRC (Kosovo). Ovaj priručnik namijenjen je da bude koristan alat za podršku, usmjeravanje i informisanje aktuelnih i budućih lidera na Balkanu u vezi sa najboljim načinima za uspostavljanje, upravljanje i održanje neke nevladine organizacije (NVO)1. Priručnik sumira ključne nalaze istraživanja ovog projekta, nudi stručni savjet u vezi sa finansiranjem od strane EU i razvojem socijalnih preduzeća, a predstavlja i šest studija slučajeva lokalnih NVO-a.