pismPredstavnica CEDEM-a, Marija Vuksanović, učestvovala je na konferenciji posvećenoj pregovaračkim poglavljima 23 i 24, koju je organizovao Poljski institut za međunarodne odnose u okviru projekta posvećenog razmatranju perspektiva i izazova u pristupanju zemalja Zapadnog Balkana EU.


Azil treningU okviru projekta Podrška razvoju crnogorskog sistema upravljanja azilom i migracijama, koji realizuju CEDEM i Građanska alijansa, u Bečićima je 24. i 25. oktobra održan trening na temu upravljanja azilom i migracijama, za predstavnike/ce granične policije, Kancelarije za azil i Uprave za zbrinjavanje izbjeglica (UZZI). Trening je obuhvatio pregled javnih politika koje se tiču mješovoitih migracija, ali i evropske standarde i prakse u toj oblasti. Projekat finansira Ambasada SR Njemačke u Crnoj Gori

PGFlogoU Sarajevu je od 22/24. oktobra održan regionalni sastanak PGF partnera iz Hrvatske, Crne Gore, Srbije i Makedonije. Sastanak je bio posvećen strateškim i operativnim pitanjima vezanim za realizaciju PGF projekata, ali i razmatranju perspektiva za njihov dalji razvoj. Sastanku su u ime tima PGF Crna Gora, prisustvovale Marija Vuksanović, koordinatorka projekta i Aleksandra Gligorović, menadžerka za kontrolu kvaliteta projekta.


PGFlogoU Sarajevu je od 22/24. oktobra održan regionalni sastanak PGF partnera iz Hrvatske, Crne Gore, Srbije i Makedonije. Sastanak je bio posvećen strateškim i operativnim pitanjima vezanim za realizaciju PGF projekata, ali i razmatranju perspektiva za njihov dalji razvoj. Sastanku su u ime tima PGF Crna Gora, prisustvovale Marija Vuksanović, koordinatorka projekta i Aleksandra Gligorović, menadžerka za kontrolu kvaliteta projekta.