CEDEMKoordinacioni tim CEDEM-a za realizaciju lokalnih razvojnih projekata (LDMI), Dženita Brčvak i Marija Vuksanović posjetile su u utorak, 24. septembra, Nikšić i Herceg Novi, povodom održavanja sastanaka sa partnerima iz ove dvije opštine, građevinskim ekspertom i lokalnim partnerima NVO Mladi Romi (HN) i Roma početak (NK).


OSF logoFondacija za otvoreno društvo iz Budimpešte (OSF) raspisuje poziv za konsultante za izradu analize potreba (needs assessments) u Albaniji, Bosni Hercegovini i Kosovu. Predmet analize biće procjena politike prema Romima i odgovarajuća planska dokumenta iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).


EU IPA velikaOdbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i Institut za otvoreno društvo iz Budimpešte održaće Javnu raspravu na temu "IPA 2014 – 2020 i inkluzija Roma i Egipćana u Crnoj Gori". Javna rasprava će se održati u petak, 27. septembra 2013. godine, sa početkom u 12 sati, u Plavoj sali Skupštine Crne Gore.