ACS2013CEDEM je danas održao konferenciju za novinare povodom predstavljanja Godišnjeg istraživanja o korupciji: Rizik od pojave korupcije u pravosudnom sistemu i u poslovnom sektoru u sklopu podrške Programa efikasnog upravljanja, koje finansira USAID, a implementira East West Management Institute.


R1325Istraživač CEDEM-a, Emir Kalač, dao je doprinos konferenciji "Saradnja državnih i nedržavnih aktera u sprovođenju Rezolucije UN 1325", koju su organizovali Institut za javnu politiku, u saradnji sa Odborom za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore, Ministarstvom unutrašnjih poslova, Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, Mrežom žena policajki jugoistočne Evrope, a uz podršku Misije OEBS-a i UNDP-ja u Crnoj Gori.