javnaRaspravaOdbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i Institut za otvoreno društvo iz Budimpešte organizovali su  javnu raspravu  na temu "IPA 2014 – 2020 i inkluzija Roma i Egipćana u Crnoj Gori". Javna rasprava je održana 27. septembra u Plavoj sali Skupštine Crne Gore.


freelegalaidGrađanska alijansa (GA) i Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) su realizovali projekat istraživanja funkcionisanja sistema besplatne pravne pomoći u Crnoj Gori, u periodu od 21. januara do 21. septembra 2013. godine. Istraživanje je realizovano uz podršku kancelarije UN Programa za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori.


dekadaFond Sekretarijata Dekade za inkluziju Roma objavljuje poziv za dostavljanje predloga projekata koalicija civilnog drušva sa ciljem sprovođenja monitoringa realizacije nacionalnih strategija za inkluziju Roma i pratećih akcionih planova u okviru inicijative Dekada za inkluziju Roma.