ebrdPredstavnica CEDEM-a, Marija Vuksanović, prisustvovala je današnjem sastanku održanom u prostorijama Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u Crnoj Gori, povodom predstavljanja nacrta trogodišnje Strategije banke. Sastanak je bio posvećen razmatranju strateških pravaca ulaganja EBRD ulaganja u razvoj crnogorske privrede i infrastrukture, ali i mogućnostima za jačanje saradnje sa civilnim društvom i podsticanje projekata inkluzivnog razvoja.


Clan8U saradnji sa AIRE Centrom iz Londona, CEDEM je pripremio priručnik o odabranoj praksi Evropskog suda za ljudska prava u predmetima koji se tiču prava na porodični život. Priručnik je nastao sa ciljem da pravnicima praktičarima približi praksu Suda u Strazburu u predmetima koji se odnose na član 8. Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.


h.noviPredstavnice CEDEM-a, Dženita Brčvak (koordinatorka projekta) i Maja Ćorović (finansijska menadžerka), održale su u petak, 19. jula sastanak sa predstavnicima Opštine Herceg Novi, NVO Mladi Romi i građevinskim ekspertom povodom implementacije lokalnog razvojnog projekta Unaprjeđivanje integracije Roma i Egipćana u opštini Herceg Novi


EU IPA velikaPredstavnice CEDEM-a, Dženita Brčvak i Marija Vuksanović, učestvovale su na konsultativnim sastancima koji su održani 17-18.jula, povodom definisanja sektorskih ciljeva i prioriteta u oblastima zapošljavanja, socijalnih pitanja, razvoja ljudskih resursa, pravosuđa, ljudskih prava i reforme javne uprave.


oebs-PRISTINAViše od 25 predstavnika civilnog društva iz jugo-istočne Evrope okupili su se 15. i 16. jula 2013. godine na OEBS-ovoj konferenciji u Prištini kako bi razmijenili najbolja iskustva u nadzoru opština i učešću u lokalnim procesima odlučivanja. CEDEM je na ovom skupu predstavljao Elvis Beriša, asistent na projektu PGF Crna Gora.