EU IPA velikaOdbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i Institut za otvoreno društvo iz Budimpešte održaće Javnu raspravu na temu "IPA 2014 – 2020 i inkluzija Roma i Egipćana u Crnoj Gori". Javna rasprava će se održati u petak, 27. septembra 2013. godine, sa početkom u 12 sati, u Plavoj sali Skupštine Crne Gore.


ebrdPredstavnica CEDEM-a, Marija Vuksanović, prisustvovala je današnjem sastanku održanom u prostorijama Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u Crnoj Gori, povodom predstavljanja nacrta trogodišnje Strategije banke. Sastanak je bio posvećen razmatranju strateških pravaca ulaganja EBRD ulaganja u razvoj crnogorske privrede i infrastrukture, ali i mogućnostima za jačanje saradnje sa civilnim društvom i podsticanje projekata inkluzivnog razvoja.


Clan8U saradnji sa AIRE Centrom iz Londona, CEDEM je pripremio priručnik o odabranoj praksi Evropskog suda za ljudska prava u predmetima koji se tiču prava na porodični život. Priručnik je nastao sa ciljem da pravnicima praktičarima približi praksu Suda u Strazburu u predmetima koji se odnose na član 8. Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.