h.noviPredstavnice CEDEM-a, Dženita Brčvak (koordinatorka projekta) i Maja Ćorović (finansijska menadžerka), održale su u petak, 19. jula sastanak sa predstavnicima Opštine Herceg Novi, NVO Mladi Romi i građevinskim ekspertom povodom implementacije lokalnog razvojnog projekta Unaprjeđivanje integracije Roma i Egipćana u opštini Herceg Novi


EU IPA velikaPredstavnice CEDEM-a, Dženita Brčvak i Marija Vuksanović, učestvovale su na konsultativnim sastancima koji su održani 17-18.jula, povodom definisanja sektorskih ciljeva i prioriteta u oblastima zapošljavanja, socijalnih pitanja, razvoja ljudskih resursa, pravosuđa, ljudskih prava i reforme javne uprave.


oebs-PRISTINAViše od 25 predstavnika civilnog društva iz jugo-istočne Evrope okupili su se 15. i 16. jula 2013. godine na OEBS-ovoj konferenciji u Prištini kako bi razmijenili najbolja iskustva u nadzoru opština i učešću u lokalnim procesima odlučivanja. CEDEM je na ovom skupu predstavljao Elvis Beriša, asistent na projektu PGF Crna Gora.


taiexPredstavnica CEDEM-a, Marija Vuksanović susrela se danas sa predstavnicima TAIEX misije u Crnoj Gori, koja je organizovana od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, sa ciljem procjene potreba u oblasti proširenog oduzimanja imovinske koristi stečene izvršenjem krivičnih djela.