roma flagsvgOsmi april, Svjetski dan Roma, koji se ove godine obilježava po 43. put, prilika je da se podsjetimo na izuzetno težak položaj ove zajednice, ali i na mjesto koje im pripada u multietničkoj Crnoj Gori.


sastanakLDMIPredstavnice CEDEM-a, Marija Vukasanović i Dženita Brčvak, posjetile su u petak, 5. aprila,  Opštinu Nikšić i Opštinu Herceg Novi radi potpisivanja ugovora o realizaciji projekta „Unaprjeđenje integracije Roma i Egipćana“ u ovim gradovima.


radionicaUPU Upravi policije (UP) je 2. aprila održana radionica za izradu upitnika za analizu rizika u okviru pripreme Plana integriteta ove institucije. Radionicu je vodio Ingo Sorgatz, policijski komesar u Saveznom ministarstvu unutrašnjih poslova Njemačke. 


skola2903Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) je danas otpočeo realizaciju programa Škole roda i reforme sektora bezbjednosti. Na otvaranju su govorili Nenad Koprivica, izvršni direktor CEDEM-a, Dženita Brčvak, istraživačica i koordinatorka programa, i pukovnik Mehmedin Tahirović.