Japan Flag WallpaperDanas je u prostorijama CEDEM-a odžan sastanak sa savjetnikom i istraživačem u Ambasadi Japana, g. Wataruom Yokohamom. G. Yokohama je razgovarao sa izvršnim direktorom CEDEM-a, g. Nenadom Koprivicom o najnovijem istraživanju političkog javnog mnjenja.


AlmanahCGAlmanah o nadzoru sektora bezbjednosti na Zapadnom Balkanu je ključni proizvod trogodišnjeg zajedničkog istraživačkog projekta sedam think-tankova sa Zapadnog Balkana i Ženevskog centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF), usmjeren na poboljšanje kapaciteta organizacija civilnog društva za mapiranje i praćenje upravljanja sektorom bezbjednosti, kao i za podsticanje reforme sektora bezbjednosti.