german-flag11Izvršni direktor CEDEM-a, Nenad Koprivica, prisustvovao je danas sastanku sa predstavnicma nevladinog sektora, koji je organizovala Ambasada Savezne Republike Njemačke u Podgorici. Sastanak je održan u hotelu Best Western, a povodom posjete nacelnika odjeljenja Ministarstva vanskih poslova SR Njemacke za Zapadni Balkan, g, Ernsta Raihela (Ernst Reichel). Glavna tema sastanka bili su aktuelni izazovi CG na putu integracije u EU.


UPRtreningUz podršku Balkanskog fonda za demokratiju, Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) je organizovao trening na temu izvještavanja i javnog zagovaranja u okviru Opšteg Periodičnog Pregleda (UPR) ljudskih prava. Trening je bio namijenjen predstavnicima organizacija koje su članice nedavno formirane UPR Koalicije, sa ciljem da članicama Koalicije pruži potrebna znanja i informacije o značaju i elementima UPR-a, kao i iskustvima drugih NVO u tom procesu.

Više informacija je dostupno na internet stranici: http://www.cedem.me/upr/


Korica-Zabrana-diskriminacijeOvaj priručnik sačinjen je sa ciljem da pruži sudijama, advokatima i drugim državnim službenicima detaljnu analizu crnogorskog zakondavstva i praksi u dijelu zaštite grupa i pojedinaca od diskriminacije svake vrste. Priručnik, takođe, pruža uvid u Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i način na koji se zabrana diskriminacije primjenjuje u Evropskom sudu za ljudska prava. 


zeleniIzvršni direktor CEDEM-a, Nenad Koprivica, prisustvovao je radnom doručku sa predstavnicma nevladinog sektora, koji je organizovala Ambasada Savezne Republike Njemačke u Podgorici. Sastanak je održan 6. marta  u hotelu  Best Western, a povodom posjete poslanika Bundestaga Manuela Sarrazintaga iz poslanickog kluba Zelenih. Glavna tema sastanka bili su aktuelni izazovi CG na putu integracije u EU. 

coverPublikacija "Biti žena na Balkanu" je konačni proizvod projekta: "Žene za privredu", i predstavlja zbirku od deset eseja, koji sadrže pojedinačna gledišta i iskustva mladih sa Zapadnog Balkana, o preprekama sa kojima se žene suočavaju prilikom zapošljavanja i napredovanja u svojim karijerama. Konferencija "Perspektiva žene na tržištu rada na Balkanu", na kojoj je publikacija predstavljena, održana je 1. marta 2013 u Prištini.


UPRlogoU okviru projekta "Osnaživanje organizacija civilnog društva za učešće u UPR procesu", a u organizaciji CEDEM-a i Građanske alijanse 11 - 12. marta u Bečićima biće održan trening na temu: Izvještavanje i javno zagovaranje u UPR procesu. Više  informacija možete pogledati na UPR stranici: http://www.cedem.me/upr/.