CEDEMCentar za demokratiju i ljudska prava – CEDEM objavljuje poziv za prijem jednog/e stažiste/kinje romske ili egipćanske nacionalnosti za potrebe projekta "PGF Crna Gora", koji se realizuje u saradnji sa organizacijama Humanitarac i Centar za romske inicijative iz Nikšića


Logo rgb zwanzigCEDEM je započeo realizaciju projekta Podrška razvoju crnogorskog sistema upravljanja azilom i ilegalnim migracijama uz podršku Ambasade SR Njemačke u Crnoj Gori.  Projekat ima za cilj da doprinese zaštiti ljudskih prava tražilaca azila i migranata, ali i razvoju integracijskih politika Crne Gore i bržem ispunjavanju uslova za članstvo u Evropskoj uniji.


roma flagsvgOsmi april, Svjetski dan Roma, koji se ove godine obilježava po 43. put, prilika je da se podsjetimo na izuzetno težak položaj ove zajednice, ali i na mjesto koje im pripada u multietničkoj Crnoj Gori.


sastanakLDMIPredstavnice CEDEM-a, Marija Vukasanović i Dženita Brčvak, posjetile su u petak, 5. aprila,  Opštinu Nikšić i Opštinu Herceg Novi radi potpisivanja ugovora o realizaciji projekta „Unaprjeđenje integracije Roma i Egipćana“ u ovim gradovima.