Centar za demokratiju i ljudska prava - CEDEM, u partnerstvu sa organizacijama U.N.O.Libertask i Humanitarac i u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava Vlade Crne Gore, realizuje projekat “PGF Crna Gora”. Projekat je podržan od strane Fondacije za otvoreno društvo iz Budimpešte i ima za cilj da osnaži romske organizacije za aktivnije učešće u korišćenju EU fondova i veće uključivanje u procese donošenja odluka. U cilju pružanja neposredne podrške subjektima koji rade na pitanjima socijalne inkluzije, predviđeno je formiranje tima od 15 saradnika, za pružanje usluga pripreme projekata inkluzije Roma i drugih ranjivih društvenih grupa, finansiranih iz EU fondova. Angažman PGF saradnika/ca će biti adekvatno vrednovan.


U okviru realizacije regionalnog projekta „Zastupanje politika „priliva mozgova“ usmjerenih na reintegraciju visokoškolovanih povratnika u zemljama Zapadnog Balkana“, projektni tim CEDEM-a predstavlja Policy Paper na temu: "Reintegracija viskoskolovanih povratnika u Crnu Goru - izazovi i mogucnosti". Ovaj projekat je podrzan od strane Balkanskog fonda za demokratiju.


SSR

U okviru projekta "Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za mapiranje i monitoring reforme sektora bezbjednosti na Zapadnom Balkanu", 27. marta u Skupštini grada Beograda, organizovan je okrugli sto koji je okupio stručnjake u oblasti reforme sektora bezbjednosti iz Srbije, Kosova, Crne Gore, Hrvatske, BiH, Makedonije i Albanije.


PGF-Obuka

U organizaciji CEDEM-a u Bečićima 24 – 25. marta održana je dvodnevna obuka za pisanje prijedloga projekata finansiranih od strane Evropske unije. Obuka se realizuje u okviru projekta „PGF Crna Gora", podržanog od strane Fondacije za otvoreno društvo iz Budimpešte, a u okviru MtM programa (Making the most of EU funds for Roma).


logo cedem1CEDEM je u istraživanju koje je sproveo Program Think-tank i Civilno društvo, Univerziteta Pensilvanija iz SAD-a, rangiran među 20 vodećih think-tank organizacija iz Centralne i Istočne Evrope.

Istraživanje pod nazivom «Globalni Think-Tank index» za 2011. godinu trajalo je osam mjeseci i obuhvatilo 6545 think-tank organizacija iz 182 zemlje iz cijelog svijeta. U Istraživanju je učestvovalo više od 1500 ispitanika iz 120 zemalja. Think-tank organizacije su nominovane u 30 kategorija, a u kategoriji koja se odnosi na organizacije iz regiona Centralne i Istočne Evrope (ukupno 537 organizacija), CEDEM se našao na 20 mjestu.


chartIstraživanje "Političko javno mnjenje - decembar 2011", podržano od Ambasade SAD-a u Podgorici, realizovano je u 16 crnogorskih opština. U istraživanju je učestvovalo 1042 ispitanika. Rezultate istraživanja možete pogledati u fajlu.