radionicaUPU Upravi policije (UP) je 2. aprila održana radionica za izradu upitnika za analizu rizika u okviru pripreme Plana integriteta ove institucije. Radionicu je vodio Ingo Sorgatz, policijski komesar u Saveznom ministarstvu unutrašnjih poslova Njemačke. 


skola2903Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) je danas otpočeo realizaciju programa Škole roda i reforme sektora bezbjednosti. Na otvaranju su govorili Nenad Koprivica, izvršni direktor CEDEM-a, Dženita Brčvak, istraživačica i koordinatorka programa, i pukovnik Mehmedin Tahirović.


Japan Flag WallpaperDanas je u prostorijama CEDEM-a odžan sastanak sa savjetnikom i istraživačem u Ambasadi Japana, g. Wataruom Yokohamom. G. Yokohama je razgovarao sa izvršnim direktorom CEDEM-a, g. Nenadom Koprivicom o najnovijem istraživanju političkog javnog mnjenja.