ECU organizaciji Evropske komisije i Fondacije za otvoreno društvo, održana je Konferencija Mreže gradonačelnika za bolji pristup EU fondovima za inkluziju Roma (MERI),  od 11/12.oktobra, u Budimpešti. Konferencija je bila posvećena prezentaciji iskustava u korištenju fondova EU za inkluziju Roma u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, stanovanja, zdravstvene i socijalne zaštite. 


DCAFworkshopCentar za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF), iz Ženeve i Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), organizovali su od 3. do 5. oktobra u Bečićima, regionalnu radionicu “Doprinos civilnog društva u primjeni pravne tekovine Evropske unije u zemljama Zapadnog Balkana, sa fokusom na pregovaračka poglavlja 23 (Pravosuđe i osnovna ljudska prava) i 24 (Pravda, sloboda i bezbjednost)”.


mladikadrovi2012Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), uz podršku njemačke fondacije „Konrad Adenauer“ i Američke ambasade u Podgorici, organizuje obuku za mlade kadrove u pravosuđu od 1 - 3. oktobra, u hotelu “Tara” u Bečićima.


CEDEMGrađanska alijansa (GA) i Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) apeluju na pojedince, političke partije, medije i nevladine organizacije da svoje aktivnosti u toku izborne kampanje sprovode u skladu sa propisima i dokumentima koji štite privatnost i lične podatke, a nadležne državne institucije da konačno procesuiraju već uočene slučajeve kršenja ovih propisa.