genderCentar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) raspisuje konkurs za polaznike/ce I generacije ŠKOLE RODA I REFORME SEKTORA BEZBJEDNOSTICilj škole je da doprinese poboljšanju nivoa informisanosti i unaprjeđenju znanja mladih o položaju i učešću žena u sektoru bezbjednosti. 


euRegionalni projekat Zagovaranje za otvorenu vladu ima za cilj da podstakne razvoj koncepta otvorene vlade i osnaži kapacitete organizacija civilnog društva da utiču na uspostavljanju odgovorne i transparetne vlasti. Projekat se zasniva na praćenju izvršavanja obaveza koje su države dobrovoljno preuzele kroz inicijativu za partnerstvo otvorenih vlada.


inkluzijaromaU okviru projekta Inkluzija Roma u Evropi - Primjeri dobre prakse u Crnoj Gori, CEDEM je priredio istoimenu publikaciju koja ima za cilj da podstakne i afirmiše primjere dobre prakse u inkluziji Roma na lokalnom nivou. Publikacija je pripremljena uz podršku Fondacija za otvoreno društvo iz Budimpešte, kroz Program Mreže gradonačelnika za bolji pristup EU fondovima za inkluziju Roma (MERI).