chartIstraživanje "Političko javno mnjenje - decembar 2011", podržano od Ambasade SAD-a u Podgorici, realizovano je u 16 crnogorskih opština. U istraživanju je učestvovalo 1042 ispitanika. Rezultate istraživanja možete pogledati u fajlu.


briselPredstavnik CEDEM-a, Emir Kalač, je u Centru za evropske političke studije (CEPS) u Briselu, učestvovao na okruglom stolu na temu Reforma sektora bezbjednosti na Zapadnom Balkanu: kontekst i razvoj 1991 – 2010. Cilj ove diskusije bilo je predstavljanje glavnih nalaza trogodišnjeg istraživačkog projekta Jačanje kapaciteta civilnog društva za mapiranje i monitoring reforme sektora bezbjednosti na Zapadnom Balkanu, 2009-2011.


skupstinacgPredstavnica CEDEM-a, Marija Vuksanović učestvovala je na 36.  sjednici Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore, posvećenoj načinu određivanja predstavnika nevladinih organizacja u postupku izbora i imenovanja. Ovom prilikom, predstavnica CEDEM-a založila se za izmjene postojećeg normativnog okvira učešće predstavnika NVO u postupku izbora i imenovanja, a u cilju uspostavljanja jasnih, jednoobraznih i objektivnih kriterijuma, kako na strani predloženog kandidata i organizacije koja ga kandiduje, tako i na strani organizacija koje podržavaju predloženog kandidata.