Centar za demokratiju i ljudska prava – CEDEM, u saradnji sa TV Prva, je organizovao obuku „Istraživačko novinarstvo –„watchdog“ pristup“ u periodu od 26 – 27. septembra u hotelu „City“ u Podgorici. Obuka je bila namijenjena predstavnicima medija i civilnog sektora, a poseban akcenat je stavljen na tzv. freelance novinare.

Obuku su vodili Slobodan Georgijev, predstavnik Balkanske istraživačke mreže(Srbija) i Duško Vuković, nezavisni ekspert iz Podgorice.

Obuka je doprinijela poboljšanju znanja i vještina u vezi “watchdog” pristupa i njenom izvještavanju i prilikom koje su učesnici radili na svojim pričama i iste iskoristiti u daljem radu.

Obuka predstavlja dio projekta „Jačanje uloge medija u unapređenju krivične pravde u Crnoj Gori“ finansiranim kroz Program profesionalizacije medija Evropske unije.