FabienPo istraživanju francuske NVO "Reporteri bez granica" (RSF), Crna Gora zauzima 113. mjesto na godišnjem indeksu slobode medija (od 170 rangiranih zemalja). Crna Gora je, pri tome, druga najgore plasirana zemlja u Evropi (poslije Makedonije) i pozicionirana je između Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata.


freelegalaidGrađanska alijansa (GA) i Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) su realizovali projekat istraživanja funkcionisanja sistema besplatne pravne pomoći u Crnoj Gori, u periodu od 21. januara do 21. septembra 2013. godine. Istraživanje je realizovano uz podršku kancelarije UN Programa za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori.

 

 


oebs-PRISTINAViše od 25 predstavnika civilnog društva iz jugo-istočne Evrope okupili su se 15. i 16. jula 2013. godine na OEBS-ovoj konferenciji u Prištini kako bi razmijenili najbolja iskustva u nadzoru opština i učešću u lokalnim procesima odlučivanja. CEDEM je na ovom skupu predstavljao Elvis Beriša, asistent na projektu PGF Crna Gora.