pdf.png Političko javno mnjenje, jul 2019

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2019-07-18
855.13 KB
1.819
pdf.png Političko javno mnjenje, decembar 2018

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2018-12-12
1.35 MB
1.572
pdf.png Političko javno mnjenje, mart 2018

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2018-04-10
847.31 KB
1.189
pdf.png Političko javno mnjenje, decembar 2017

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2018-01-11
2.37 MB
919
pdf.png Istraživanje političkog javnog mnjenja, jun 2017

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2017-07-04
1.03 MB
1.121
pdf.png CEDEM decembar_fin

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2016-12-21
981.63 KB
1.126
pdf.png cedem_jun06

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2016-03-11
311 B
569
pdf.png Istraživanje političkog javnog mnjenja_nov.2015

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2016-02-09
1.43 MB
1.173
pdf.png Istrazivanje politickog javnog mnjenja_novembar 2015

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2015-11-12
353.78 KB
1.284