folder.png NVO akcija Broj fajlova: 4
 
pdf.png Mediji i medijske slobode u Crnoj Gori

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2021-02-11
6.98 MB
633
pdf.png Indeks demokratije 2020

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2020-12-23
1.75 MB
844
pdf.png Efekat opština kao specifičnih sredina na etničko distanciranje

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2020-12-01
3.02 MB
1.599
pdf.png Analitički izvještaj_Obrasci i stepeni diskriminacije u Crnoj Gori u 2020. godini

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2020-12-01
4.77 MB
2.633
pdf.png Obrasci i stepen diskriminacije u Crnoj Gori u 2020. godini

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2020-12-01
10.76 MB
2.495
pdf.png Istraživanje o stavovima građana o problemima zaštite životne sredine (2020.)

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2020-09-16
2.07 MB
1.306
pdf.png Stavovi građana o medijaci

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2019-08-27
532.45 KB
2.747
pdf.png Stavovi građana o medijaciji/posredovanju

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2019-08-27
837.46 KB
2.764
pdf.png Istraživanje o socio-ekonomskom položaju žena - žrtava nasilja

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2019-07-01
622.56 KB
2.993
pdf.png Istraživanje o stavovima građana o EU integraciji

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2019-05-09
2.66 MB
2.676