folder.png NVO akcija Broj fajlova: 4
 
pdf.png cedem_decembar04

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2016-03-11
1.54 MB
666
pdf.png cedem_jul05

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2016-03-11
168.29 KB
547
pdf.png cedem_septembar04

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2016-03-11
1.22 MB
604
doc.png istrazivanje_javnog_mnjenja_o_policiji_cedem_oebs

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2016-03-11
1.66 MB
594
pdf.png Istraživanje javnog mnjenja o diskriminaciji, decembar 2015

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2015-12-14
259.64 KB
553
pdf.png IZVJEŠTAJ_MANJINE_DISKRIMINACIJA_JUL_2015

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2015-07-30
849.87 KB
705
zip.png Zapošljavanje Roma u Crnoj Gori, istraživanje stavova poslodavaca

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2015-05-14
724.23 KB
750
zip.png Socijalni položaj novinarske profesije u Crnoj Gori

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2014-12-22
549.76 KB
828
pdf.png Stavovi građana o posredovanju - medijaciji

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2014-09-19
1.37 MB
693
pdf.png Stavovi građana Crne Gore o učlanjenju u NATO

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2013-12-10
517.34 KB
1.109