folder.png NVO akcija Files: 4
 
pdf.png Istraživanje o stavovima građana o EU integraciji

Download

Created
Size
Downloads
2019-05-09
2.66 MB
150
pdf.png Identifikacija praksi i obrazaca diskiminacije lica sa invaliditetom

Download

Created
Size
Downloads
2019-03-26
1.1 MB
325
pdf.png Izvještaj_ Istraživanje stavova srednjoškolaca/ki

Download

Created
Size
Downloads
2018-12-17
2.58 MB
328
pdf.png Analitički_izvještaj_ stavovi_srednjoškolaca/ki

Download

Created
Size
Downloads
2018-12-17
728.94 KB
301
pdf.png Obrasci korupcije - Crna Gora 2017_rezultati istraživanja

Download

Created
Size
Downloads
2018-01-11
971.45 KB
343
pdf.png Dječje prosjačenje u Crnoj Gori - ključni nalazi i preporuke

Download

Created
Size
Downloads
2017-11-14
840.16 KB
697
pdf.png Obrasci_diskriminacije_analiticki_izvjestaj

Download

Created
Size
Downloads
2017-07-04
492.8 KB
544
pdf.png Obrasci_diskriminacije_finalni_izvjestaj

Download

Created
Size
Downloads
2017-07-04
1.24 MB
482
pdf.png Analiza partijskih narativa

Download

Created
Size
Downloads
2016-10-13
985.43 KB
558
pdf.png PASOS istrazivanje: Povjerenje u institucije (obavještenje za javnost), 2016.

Download

Created
Size
Downloads
2016-05-26
1.21 MB
1,035