Cart

Završna konferencija u okviru projekta: "Osnaživanje stručnih kapaciteta za borbu protiv diskriminacije lica sa invaliditetom" (PR centar, 18.12.2019)

četvrtak, 19 decembar 2019