Bezbjednost i odbrana

Bezbjednost je jedan od najvažnijih preduslova za ostvarivanje demokratije, vladavine prava i ljudskih prava. CEDEM se bavi monitoringom reforme sektora bezbjednosti kao i međunarodnom i regionalnom bezbjednosnom dinamikom, s posebnim naglaskom na Crnu Goru. Na temelju vlastitih istraživanja objavljuju se analize i preporuke namijenjene poslanicima, vladinim zvaničnicima, državnoj upravi, zaposlenima u bezbjednosnim institucijama, civilnom društvu itd.

U okviru ovog Odjeljenja realizovana su dva regionalna projekta. Prvi je „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za mapiranje i monitoring reforme sektora bezbjednosti 2008-2011“, čiji rezultati su publikacije i izvještaji u različitim oblastima reforme (transparentnost, demokratska kontrola i nadzor, zastupljenost itd). Takođe, CEDEM je zahvaljujući ovom projektu postao jedan od 7 članova regionalnog Konzorcijuma nezavisnih istraživačkih centara Zapadnog Balkana. CEDEM je realizovao i drugi istraživački projekat regionalnog Konzorcijuma nezavisnih istraživačkih centara Zapadnog Balkana, u saradnji sa Norveškim institutom za međunarodne odnose (NUPI) iz Osla: „Do koje mjere je bezbjednosna zajednica izgrađena na Zapadnom Balkanu?“


 

radionica MATRAU Budvi je od 6/7. februara održana radionica posvećena sistemu azila i upravljanju iregularnim migracijama za predstavnike crnogorskih nevladinih organizacija koje se bave zaštitom migranata/kinja i žrtava trafikinga i nasilja. Trening je realizovan u saradnji sa Holandskim centrom za izbjeglice, u okviru projekta Izradnja kapaciteta crnogorskog sistema azila i upravljanja iregularnim migracijama, koji je podržan od strane Ambasade Kraljevine Holandije u Beogradu.


NATO policyU okviru projekta Odgovoran, transparentan i otvoren pristup pitanju NATO integracija Crne Gore, podržanog od strane Ambasade S.A.D u Podgorici, CEDEM je, u saradnji sa NVO "Spona" iz Berana, pripremio prijedlog praktične politike u kome je predstavljena analiza rezultata kampanje podizanja javne svijesti o značaju uloge građana/ki u procesu odlučivanja o NATO integracijama Crne Gore.