Bezbjednost i odbrana

Bezbjednost je jedan od najvažnijih preduslova za ostvarivanje demokratije, vladavine prava i ljudskih prava. CEDEM se bavi monitoringom reforme sektora bezbjednosti kao i međunarodnom i regionalnom bezbjednosnom dinamikom, s posebnim naglaskom na Crnu Goru. Na temelju vlastitih istraživanja objavljuju se analize i preporuke namijenjene poslanicima, vladinim zvaničnicima, državnoj upravi, zaposlenima u bezbjednosnim institucijama, civilnom društvu itd.

U okviru ovog Odjeljenja realizovana su dva regionalna projekta. Prvi je „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za mapiranje i monitoring reforme sektora bezbjednosti 2008-2011“, čiji rezultati su publikacije i izvještaji u različitim oblastima reforme (transparentnost, demokratska kontrola i nadzor, zastupljenost itd). Takođe, CEDEM je zahvaljujući ovom projektu postao jedan od 7 članova regionalnog Konzorcijuma nezavisnih istraživačkih centara Zapadnog Balkana. CEDEM je realizovao i drugi istraživački projekat regionalnog Konzorcijuma nezavisnih istraživačkih centara Zapadnog Balkana, u saradnji sa Norveškim institutom za međunarodne odnose (NUPI) iz Osla: „Do koje mjere je bezbjednosna zajednica izgrađena na Zapadnom Balkanu?“


 

sdrU trećem izdanju Biltena Škole demokratskog rukovođenja objavljen je tekst "Crna Gora mora stvoriti održive mehanizme za prihvat azilanata", autorke Marije Vuksanović, CEDEM-ove projekt menadžerke.


presMATRA EUINFODanas je u EU info Centru održana prezentacija projekta Izgradnja kapaciteta za jačanje crnogorskog sistema regulisanja azila i iregularnih migracija, koju CEDEM realizuje u saradnji sa Holandskim centrom za izbjeglice, uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije u Beogradu, kroz MATRA program.


tribinaBeraneCentar za demokratiju i ljudska prava – CEDEM je, u saradnji sa NVO "Spona", Berane organizovao javnu debatu "Za ili protiv ulaska Crne Gore u NATO" sa ciljem pospješivanja otvorenog dijaloga kao najefiksnijeg mehanizma podizanja građanske svijesti o pitanju NATO integracija Crne Gore. Tribina je održana 30. oktobra u zgradi Polimskog muzeja u Beranama.