Evroatlanske integracije

Evropska integracija Zapadnog Balkana ostaje jedan od posljednjih izazova izgradnje demokratske i ujedinjene Evrope. Perspektive integracija u EU i u NATO - moćan su pokretač reformi, ekonomskog prosperiteta i vladavine prava. One znače učešće za stolom evropskog odlučivanja i garanciju bezbjednosti.

CEDEM je prepoznat kao organizacija koja promoviše evroatlantske vrijednosti. Jedna od aktivnosti u tom smislu jeste pisanje prijedloga praktične politike i sažetka prijedloga praktične politike (kroz Policy Papere) (pod nazivom) u vezi sa NATO integracijom Crne Gore. Takođe, već više godina, CEDEM u saradnji sa njemačkom fondacijom Konrad Adenauer i francuskom Robert Schuman, organizuje regionalne konferencije na temu Evropska integracija Zapadnog Balkana – ograničenja i izazovi, kojoj prisustvuju visoki zvaničnici, predstavnici međunarodnih organizacija i diplomatskog kora, kao i akademske zajednice, civilnog sektora i medija. Predstavnici CEDEM-a su često i organizatori i učesnici brojnih okruglih stolova, prezentacija i javnih debata na ovu temu. Kroz ovaj program CEDEM uspješno realizuje i edukativni ciklus o EU, namijenjen najboljim studentima društvenih fakulteta.


 

US Embassy SealProjekat Podizanje javne svijesti o ulozi građana/ki u NATO integracijama Crne Gore ima za cilj osnaživanje učešća lokalnog stanovništva u javnoj debati o važnosti pitanja NATO integracija. Ključna aktivnost ovog projekta se odnosi na formiranje svojevrsnog lokalnog „citizens' taskforce" (neformalno udruženje građana) koje će činiti 12 građana/ki, sa „pro and contra" NATO stavovima, zainteresovanih da budu nosioci javne kampanje koja će se biti sprovedena u tri sjeverne opštine – Berane, Bijelo Polje i Pljevlja. Projekat se realizuje u partnerstvu sa NVO „Spona" iz Berana, a finansijski je podržan od strane Američke ambasade u Podgorici.


euPredstavnici CEDEM-a i Građanske alijanse susreli su se danas sa novinarima iz zemalja članica EU, koji se nalaze u studijskoj posjeti Crnoj Gori, sa ciljem podsticanja većeg razumijevanja procesa proširenja EU i izazova sa kojima se na tom putu suočavaju zemlje Zapadnog Balkana.