Evroatlanske integracije

Evropska integracija Zapadnog Balkana ostaje jedan od posljednjih izazova izgradnje demokratske i ujedinjene Evrope. Perspektive integracija u EU i u NATO - moćan su pokretač reformi, ekonomskog prosperiteta i vladavine prava. One znače učešće za stolom evropskog odlučivanja i garanciju bezbjednosti.

CEDEM je prepoznat kao organizacija koja promoviše evroatlantske vrijednosti. Jedna od aktivnosti u tom smislu jeste pisanje prijedloga praktične politike i sažetka prijedloga praktične politike (kroz Policy Papere) (pod nazivom) u vezi sa NATO integracijom Crne Gore. Takođe, već više godina, CEDEM u saradnji sa njemačkom fondacijom Konrad Adenauer i francuskom Robert Schuman, organizuje regionalne konferencije na temu Evropska integracija Zapadnog Balkana – ograničenja i izazovi, kojoj prisustvuju visoki zvaničnici, predstavnici međunarodnih organizacija i diplomatskog kora, kao i akademske zajednice, civilnog sektora i medija. Predstavnici CEDEM-a su često i organizatori i učesnici brojnih okruglih stolova, prezentacija i javnih debata na ovu temu. Kroz ovaj program CEDEM uspješno realizuje i edukativni ciklus o EU, namijenjen najboljim studentima društvenih fakulteta.


 

OtvorenoNATOIzvršni direktor CEDEM-a, Nenad Koprivica, govorio je ne konferenciji "Otvoreno NATO", koju je organizovala Vlada Crne Gore 28 - 30. marta 2014. godine u Budvi. Konferencija je okupila značajan broj učesnika iz nevladinih organizacija i medija, kao i ugledne predavače koji su govorili o aktuelnim pitanjima vezanim za NATO.


fokusDanijelaCEDEM je danas organizovao fokus grupu sa ciljem prikupljanja i sumiranja stavova i mišljenja građana/ki o procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji u okviru projekta Proširenje i Građanstvo – Pogled u Budućnost.


rose-rothU Sarajevu je  18 - 20. marta 2014. godine održan 85. Rose-Roth seminar u sklopu Parlamentarne skupštine NATO-a. Glavna tema ovogodišnjeg seminara bila je  »Bezbjednost i demokratizacija na Zapadnom Balkanu: jačanje stabilnosti i promovisanje reformi«.


natoPredstavnica CEDEM-a, Dženita Brčvak, prisustvovala je sastanku sa g. Laurie Walkerom, oficirom za Crnu Goru iz NATO Odjeljenja za političke poslove i bezbjednosnu politiku, koji boravi u Crnoj Gori od 10. do 14. marta u okviru posjete MAP Assessment Team-a.