Evroatlanske integracije

Evropska integracija Zapadnog Balkana ostaje jedan od posljednjih izazova izgradnje demokratske i ujedinjene Evrope. Perspektive integracija u EU i u NATO - moćan su pokretač reformi, ekonomskog prosperiteta i vladavine prava. One znače učešće za stolom evropskog odlučivanja i garanciju bezbjednosti.

CEDEM je prepoznat kao organizacija koja promoviše evroatlantske vrijednosti. Jedna od aktivnosti u tom smislu jeste pisanje prijedloga praktične politike i sažetka prijedloga praktične politike (kroz Policy Papere) (pod nazivom) u vezi sa NATO integracijom Crne Gore. Takođe, već više godina, CEDEM u saradnji sa njemačkom fondacijom Konrad Adenauer i francuskom Robert Schuman, organizuje regionalne konferencije na temu Evropska integracija Zapadnog Balkana – ograničenja i izazovi, kojoj prisustvuju visoki zvaničnici, predstavnici međunarodnih organizacija i diplomatskog kora, kao i akademske zajednice, civilnog sektora i medija. Predstavnici CEDEM-a su često i organizatori i učesnici brojnih okruglih stolova, prezentacija i javnih debata na ovu temu. Kroz ovaj program CEDEM uspješno realizuje i edukativni ciklus o EU, namijenjen najboljim studentima društvenih fakulteta.


 

 CEDEM je otpočeo sa implementacijom projekta ALL IN u saradnji sa partnerima iz šest zemalja, a u okviru programa Evropa za građane. 

Prema Ujedinjenim nacijama, tri četvrtine migracija imaju kulturnu pozadinu. Kultura se smatra najvažnijom i najrelevantnijom odrednicom za definisanje individualnosti nacije, manjine ili čak jedne osobe. Velika mobilnost globalnog stanovništva posljednjih decenija, a posebno posljednjih nekoliko godina, prouzrokovala je da društva postaju sve više multikulturalna i dovode u pitanje dugogodišnje nacionalne identitete relativno homogenih nacija.

Čak i nedavni migrantski talasi pokazuju da kada ljudi migriraju, oni "nose" svoju kulturu sa sobom i pokušavaju da je integrišu u novu lokalnu zajednicu. To uzrokuje promjene u već formiranom i etabliranim društvima ili naciji s jedne strane, ali s druge strane novi talas multikulturalizma pokazao je oštru polarizaciju oko pitanja migracija u javnim debatama zajedno s netolerancijom, ksenofobijom i nepoštovanjem ljudskih prava.

ALL IN projekat će podići svijest da migracije nisu nova pojava i da je potrebno duboko poštovanje i tolerancija na nivou partnerstva, koji se sastoji od različitih nacija i pojedinaca, pod uticajem različitih kultura.

Štaviše, konzorcijum koji sprovodi projekat uključuje i jedinu podijeljenu zemlju u EU, Kipar i Kosovo * koja još uvijek nije u potpunosti priznata od strane međunarodnog društva. Projektnim aktivnostima će se stvoriti osnova za podsticanje interkulturnog dijaloga, međusobnog razumijevanja i tolerancije, te ih proširiti na transnacionalne aktivnosti učesnika - radionice, debate, paneli, posjete dobrim praksama, itd.

Pored naše organizacije projekat sprovodi i Regionalna razvojna agencija Zasavje (Slovenija), Udruženje za razvoj volonterskog rada Novo mesto (Slovenija),NVO Domovik (Kosovo *), Regionalno udruženje lokalnih vlasti Zapadne Makedonije (Grčka), Institut za istočne studije (Poljska), Opština Pegeia (Kipar) i Foligno udruženje lokalnih organizacija (Italija)

Projekat se kofinansira iz sredstava EU, posredstvom programa Evropa za građane.

eu flag europe for citizens co funded en rgb right