Evroatlanske integracije

Evropska integracija Zapadnog Balkana ostaje jedan od posljednjih izazova izgradnje demokratske i ujedinjene Evrope. Perspektive integracija u EU i u NATO - moćan su pokretač reformi, ekonomskog prosperiteta i vladavine prava. One znače učešće za stolom evropskog odlučivanja i garanciju bezbjednosti.

CEDEM je prepoznat kao organizacija koja promoviše evroatlantske vrijednosti. Jedna od aktivnosti u tom smislu jeste pisanje prijedloga praktične politike i sažetka prijedloga praktične politike (kroz Policy Papere) (pod nazivom) u vezi sa NATO integracijom Crne Gore. Takođe, već više godina, CEDEM u saradnji sa njemačkom fondacijom Konrad Adenauer i francuskom Robert Schuman, organizuje regionalne konferencije na temu Evropska integracija Zapadnog Balkana – ograničenja i izazovi, kojoj prisustvuju visoki zvaničnici, predstavnici međunarodnih organizacija i diplomatskog kora, kao i akademske zajednice, civilnog sektora i medija. Predstavnici CEDEM-a su često i organizatori i učesnici brojnih okruglih stolova, prezentacija i javnih debata na ovu temu. Kroz ovaj program CEDEM uspješno realizuje i edukativni ciklus o EU, namijenjen najboljim studentima društvenih fakulteta.


 

brusselsNenad Koprivica, izvršni direktor CEDEM-a, prisustvovao je sastanku Savjetodavne grupe za istraživanje koji je održan u Briselu 25. i 26, novembra 2013. Ovu grupa osnovaoje Centar za jugoistočno-evropske studije na Univerzitetu u Gracu, a uz podršku Evropskog fonda za Balkan.


koalicija23U organizaciji Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), u petak, 15. novembra, u hotelu Podgorica, održan je okrugli sto posvećen prezentaciji rezultata Izvještaja Koalicije za monitoring pregovora u poglavlju 23, koji je pripremljen u okviru projekta "Učinimo proces pregovora javnim", koji realizuje CRNVO uz podršku Delegacije EU u Crnoj Gori.


ogp summitSvjetski samit Partnerstva otvorenih vlada (OGP World Summit) održan je u Londonu, od 31. oktobra - 1. novembra, u okviru britanskog kopredsjedavanja ovom inicijativom koja ima za cilj da doprinese osnaživanju uloge javnosti u procesu kreiranja javnih politika, borbi protiv korupcije i afirmaciji upotrebe novih tehnologija. Samit je okupio više od 1000 predstavnika/ca državnih institucija i civilnog društva iz zemalja članica OGP inicijative.

 


pismPredstavnica CEDEM-a, Marija Vuksanović, učestvovala je na konferenciji posvećenoj pregovaračkim poglavljima 23 i 24, koju je organizovao Poljski institut za međunarodne odnose u okviru projekta posvećenog razmatranju perspektiva i izazova u pristupanju zemalja Zapadnog Balkana EU.