folder.png NVO akcija Broj fajlova: 4
 
pdf.png CEDEM objavljuje rezultate istraživanja o socio-ekonomskom položaju žena, žrtava nasilja, koje je realizovano u okviru projekta „Inicijativa za osnaživanje žena: edukacijom za rodnu ravnopravnost“.

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2019-07-01
622.56 KB
55
pdf.png Istraživanje o stavovima građana o EU integraciji

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2019-05-09
2.66 MB
261
pdf.png Identifikacija praksi i obrazaca diskiminacije lica sa invaliditetom

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2019-03-26
1.1 MB
425
pdf.png Izvještaj_ Istraživanje stavova srednjoškolaca/ki

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2018-12-17
2.58 MB
429
pdf.png Analitički_izvještaj_ stavovi_srednjoškolaca/ki

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2018-12-17
728.94 KB
392
pdf.png Obrasci korupcije - Crna Gora 2017_rezultati istraživanja

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2018-01-11
971.45 KB
440
pdf.png Dječje prosjačenje u Crnoj Gori - ključni nalazi i preporuke

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2017-11-14
840.16 KB
794
pdf.png Obrasci_diskriminacije_analiticki_izvjestaj

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2017-07-04
492.8 KB
629
pdf.png Obrasci_diskriminacije_finalni_izvjestaj

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2017-07-04
1.24 MB
574
pdf.png Analiza partijskih narativa

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2016-10-13
985.43 KB
649