Istraživanja

672069292

Centar za demokratiju i ljudska prava od 1999. godine osniva svoje posebno Odjeljenje za empirijska istraživanja. Već duže od jedne decenije, empirijsko Odjeljenje CEDEM-a sprovodi i u javnosti predstavlja brojna istraživanja različitih društvenih i političkih fenomena u Crnoj Gori: indeks demokratije, vrijednosne orijentacije i etnička ditanca, istraživanja o diskriminaciji, percepcija korupcije, medijske slobode itd.

U dosadašnjem radu, posebno treba izdvojiti istraživanja Političkog javnog mnjenja Crne Gore, koja CEDEM bez prekida sprovodi od 1999. godine, stvarajući na taj način cjelovit empirijski presjek strukture Političkog javnog mnjenja Crne Gore. Pored ispitivanja standardnih kriterijuma političkog javnog mnjenja (povjerenje građana u institucije sistema, Vladu, političke/javne ličnosti, političke partije, medije), nerijetko su u fokusu naših istraživanja prisutna i pojedina aktuelna pitanja domaćeg političkog života (kao što su stavovi građana prema članstvu Crne Gore u EU i u NATO i sl.).


etnicka coverCEDEM je danas održao konferenciju za novinare povodom predstavljanja rezultata istraživanja o etničkoj distanci. Koristeći provjerene, validne i verifikovane instrumete mjerenja, sproveli smo istraživanje koje ima za cilj da utvrdi stepen međuetničkog distanciranja u Crnoj Gori. 

 


ACS2013CEDEM je danas održao konferenciju za novinare povodom predstavljanja Godišnjeg istraživanja o korupciji: Rizik od pojave korupcije u pravosudnom sistemu i u poslovnom sektoru u sklopu podrške Programa efikasnog upravljanja, koje finansira USAID, a implementira East West Management Institute.


besicKorupcijaCentar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) je sproveo Godišnje istraživanje o korupciji: Rizik od pojave korupcije u pravosudnom sistemu i u poslovnom sektoru u sklopu podrške Programa efikasnog upravljanja, kojeg finansira USAID, a implementira East West Management Institute.