Posljednje aktivnosti

 • CEDEM objavio publikaciju "Inspiring stories: Springboard to reconciliation" i dokumentarni film

  27 februar 2019

   

  Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) je prethodnih devet mjeseci sprovodio projekat "Mladi mogu promijeniti budućnost" (Youth can change the future) u saradnji sa partnerima iz Albanije i Srbije.

  Opšti cilj je jačanje i promovisanje interkulturnog dijaloga kroz podizanje svijesti o kulturnoj i jezičnoj raznolikosti mladih,čime bi se sprečavaju negativni stavovi prema ljudima iz drugih zemalja, dok je svrha projekta stvaranje ambijenta koji će doprinijeti međusobnom razumijevanju i saradnji mladih ljudi izgradnjom snažnih i dugotrajnih prijateljstava i odnosa s pojedincima iz različitih etničkih skupina u regije Zapadnog Balkana.

  U okviru projekat snimljen je dokumentarni film sa učesnicima regionalne studijske posjete koja je održana u septembru 2018. godine. Film prikazuje viđenja, mišljenja i preporuke 20 mladih ljudi iz Crne Gore, Albanije, Kosova i Srbije o značaju multikulaturnog dijaloga i uloge mladih u tom procesu. U filmu, takođe, pogledajte kako su mladi ljudi uspjeli da razbije predrasude koje su imali jedni o drugima, a koje su posljedica burne istorije našeg regiona i često međusobnog nerazumijevanja, te nedovoljnog poznavanja kulture naših susjeda. Film možete pogledati putem ovog linka

  Još jedan od rezultata ovog projekta je i publikacija "Insipring stories: Springboard to reconciliation" u kojoj predstavljamo izjave i priče mladih ljudi iz regiona o razlozima i motivima postojanja predrasuda, stereotipa i etničke distance prema određenim etničkim skupinama, ali i kako prevazići razlike, poboljšati povjerenje i odnose među mladim ljudima u regionu. Publikacija obuhvata i set ključnih nalaza i preporuka u oblasti intekulturnog dijaloga. Publikaciju možete preuzeti ovdje

  Dokumentarni film i publikacija su podržane od strane Regionalne kancelarije za saradnju mladih - RYCO, u okviru prvog poziva na dostavljanje prijedloga projekata.

  Opširnije
 • Održan Info dan o medijaciji

  26 februar 2019

  CEDEM je u okviru projekta "Podrška unapređenju transparentnosti i efikasnosti crnogorskog pravosuđa" koji se finansira iz sredstava Ministarstva pravde organizovali prvi u nizu #InfoDan o alternativnim načinima rješavanja sporova, sa posebnim fokusom na medijaciju.
  Pored predstavnika CEDEM-a, građani i građanke su imali/e priliku da se dodatno informišu i direktno od medijatora, g-dina Miodraga Novakovića i predstavnika Centra za posredovanje Crne Gore.

  CEDEM-ov programski menadžer, Ognjen Marković kazao je na današnjem predstavljanju projekta da je dosadašnja implementacija alternativnih načina rješavanja sporova dala određene rezultate, ali zahtijeva stalni razvoj i praćenje primjene, s obzirom na to da pravosudni ograni u dovoljnoj mjeri ne koriste mogućnosti da stranke upute na alternativne načine rješavanja sporova i da javnost nije u dovoljnoj mjeri upoznata sa prednostima ovog instituta. 
  "Tome svjedoče rezultati Istraživanja o medijaciji koje je CEDEM sproveo 2013. godine i koji ukazuju da svega ¼ građana/ki zna da se spor može riješiti medijacijom, a bez pokretanja sudskog postupka. Takođe, važno je napomenuti da se promocijom alternativnih načina rješavanja sporova, na čemu će CEDEM raditi tokom sljedećih 12 mjeseci, utiče i na smanjenje broja predmeta u sudovima, što je jedan od strateških ciljeva u ovoj oblasti." zaključio je Marković.

  Opširnije
 • NAJAVA: Obuka za nastavnike i nastavnice u oblasti medijske pismenosti

  21 februar 2019

  Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) organizuje obuku „Mediji i rekonstrukcija medijskog teksta“ koja će se održati 21. i 22. februara 2019. godine na Žabljaku. Obuka je namijenjena nastavnicima/cama razredne nastave, građanskog obrazovanja, kao i maternjeg i stranih jezika iz osnovnih škola svih opština Crne Gore(iz jedne opštine može prisustvovati jedan nastavnik/ca).

  Cilj projekta „Podstaknimo medijsko obrazovanje u školama“ je razvijanje kompetencija nastavnika/ca za medijsko obrazovanje učenika i razvijanje kritičkog odnosa prema medijskim sadržajima u štampanim, elektronskim i digitalnim medijima i podsticanje unapređenja vannastavnih aktivnosti. Nastavnici će kroz ovaj projekat unaprijediti profesionalnih znanja i kompetencija, kao i razvoj vannastavnih aktivnosti i motivaciju učenika kroz usvajanje specifičnih vještina i znanja potrebnih u učionici, kao i za vannastavne aktivnosti.

  Poboljšanje sekcija učenika, podrška talenta učenika, razvoj vannastavnih aktivnosti, kao i povećanje digitalne pismenost prepoznate su kao ključna potreba nastavnika i učenika s cilju razvoja navedenog. Nakon završene obuke, nastavnici su u obavezi da realizuju najmanje jednu radionicu o medijskoj pismenosti za učenike škole.

  Predavači na obuci su Božena Jelušić, profesorica crnogorskog jezika i književnosti, i Dragoljub Duško Vuković, nezavisni medijski ekspert.

  Projekat se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom prosvjete Crne Gore.

  Opširnije
 • Novi konkurs za dodjelu malih grantova u oblasti vladavine prava

  19 februar 2019

  Centar za monitoring i istraživanje CeMI

  u partnerstvu sa  Centrom za demokratiju i ljudska prava (CEDEM)

  u okviru projekta “Reforma pravosuđa: Unaprjeđivanje kapaciteta organizacija civilnog društva u doprinosu očuvanju integriteta pravosuđa”, koji je finansiran od strane Evropske unije, kroz program pretpristupne podrške (IPA), raspisuju

  KONKURS

  za dodjelu malih grantova organizacijama civilnog društva sa ciljem davanja podrške dostizanju većeg nivoa demokratije i vladavine prava u Crnoj Gori, sa fokusom na reformu pravosuđa.

  Prijedloge projekata vrijednosti od 5.000,00 eura do 8.000,00 eura možete dostaviti najkasnije do 30. marta 2019. godine (23:59h). Ukupan budžet za raspodjelu sredstava iznosi 32.128,00 eura. Projekti će biti sprovedeni u cilju davanja podrške aktuelnoj reformi pravosuđa u Crnoj Gori kroz povećanje učešća civilnog sektora u praćenju suđenja i/ili procesu kreiranja politika, čime će se unaprijediti nivo profesionalizma i integriteta u pravosuđu.

  Pravo učešća na ovom konkursu imaju organizacije civilnog društva koje ispunjavaju sljedeće kriterijume:

  • da su registrovane kao udruženja građana najmanje godinu dana prije isteka roka za dostavljanje prijedloga projekata na ovom konkursu;
  • da imaju sjedište u Crnoj Gori;
  • da su direktno odgovorne za pripremu i upravljanje projektom, sa partnerima (ukoliko su predviđeni projektom), a ne da nastupaju kao posrednici;
  • da u prethodnoj godini imaju godišnji promet veći od 10.000 EUR (u slučaju da je u pitanju dio programa za izgradnju kapaciteta). Ukoliko postoji partner/i na projektu, godišnji promet svih organizacija koje učestvuju na projektu mora kumulativno da bude veći od 10.000 EUR.

  Pojedinci, političke stranke, međunarodne i strane organizacije, vladine institucije, vjerske zajednice nemaju pravo učešća na ovom konkursu. Takođe, korisnici koji su dva ili više puta potpisali ugovore u okviru IPA CSF za podnošenje prijedloga projekata (EuropeAid/135998/DD/ACT/ME) nijesu prihvatljivi podnosioci zahtjeva za ovaj konkurs.

  Od podnosilaca se traži da dostave ispunjen prijavni paket, kojeg čine: Prijavni formular, Prijedlog budžeta i Matrica logičkog okvira. Prije popunjavanja ovih formulara pročitati Vodič u kojem se mogu naći informacije o uslovima za prijavu i detaljnom opisu aktivnosti koje će biti podržane ovim konkursom. Sve informacije i formulari za prijavu nalaze se na sajtovima NVO CeMI i partnera NVO CEDEM: www.cemi.org.mehttps://www.cedem.me/en/.

  Projekat – “Reforma pravosuđa: Unaprjeđivanje kapaciteta organizacija civilnog društva u doprinosu očuvanju integriteta pravosuđa“

  Broj ugovora 2017/388-367

  Opširnije
 • 1
 • 2
 • 3