Evroatlanske integracije

Evropska integracija Zapadnog Balkana ostaje jedan od posljednjih izazova izgradnje demokratske i ujedinjene Evrope. Perspektive integracija u EU i u NATO - moćan su pokretač reformi, ekonomskog prosperiteta i vladavine prava. One znače učešće za stolom evropskog odlučivanja i garanciju bezbjednosti.

CEDEM je prepoznat kao organizacija koja promoviše evroatlantske vrijednosti. Jedna od aktivnosti u tom smislu jeste pisanje prijedloga praktične politike i sažetka prijedloga praktične politike (kroz Policy Papere) (pod nazivom) u vezi sa NATO integracijom Crne Gore. Takođe, već više godina, CEDEM u saradnji sa njemačkom fondacijom Konrad Adenauer i francuskom Robert Schuman, organizuje regionalne konferencije na temu Evropska integracija Zapadnog Balkana – ograničenja i izazovi, kojoj prisustvuju visoki zvaničnici, predstavnici međunarodnih organizacija i diplomatskog kora, kao i akademske zajednice, civilnog sektora i medija. Predstavnici CEDEM-a su često i organizatori i učesnici brojnih okruglih stolova, prezentacija i javnih debata na ovu temu. Kroz ovaj program CEDEM uspješno realizuje i edukativni ciklus o EU, namijenjen najboljim studentima društvenih fakulteta.


 

EUcommCEDEM je, u partnerstvu sa PASOS-om iz Češke Republike, pripremio nacionalnu Studiju o stepenu angažovanosti Crne Gore u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Izrada Studije predstavlja završnu aktivnost projekta Proširenje i Građanstvo – Pogled u Budućnost koji se realizuje uz podršku Evropske komisije, kroz program Evropa za građane i građanke, sa pet partnerskih organizacija iz regiona.


OGP 1U okviru projekta Zagovaranje za otvorenu vladu, CEDEM je pripremio predlog praktične politike koji ima za cilj da ukaže na trendove povjerenja javnosti u rad vlade i definiše preporuke u pravcu veće primjene mehanizama otvorene vlade radi jačanja povjerenja građana u organe izvršne vlasti. Projekat implementira PASOS u saradnji sa partnerima iz regiona, uz podršku Evropske komisije.


PASOSadvocacyU okviru projekta Zagovaranje za otvorenu vladu, podržanog od Evropske komisije, Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) je, u partnerstvu sa PASOS-om iz Češke Republike i partnerskim organizacijama iz regiona, 8. decembra u hotelu Podgorica organizovao konferenciju posvećenu globalnoj inicijativi Partnerstvo otvorenih vlada.