Evroatlanske integracije

Evropska integracija Zapadnog Balkana ostaje jedan od posljednjih izazova izgradnje demokratske i ujedinjene Evrope. Perspektive integracija u EU i u NATO - moćan su pokretač reformi, ekonomskog prosperiteta i vladavine prava. One znače učešće za stolom evropskog odlučivanja i garanciju bezbjednosti.

CEDEM je prepoznat kao organizacija koja promoviše evroatlantske vrijednosti. Jedna od aktivnosti u tom smislu jeste pisanje prijedloga praktične politike i sažetka prijedloga praktične politike (kroz Policy Papere) (pod nazivom) u vezi sa NATO integracijom Crne Gore. Takođe, već više godina, CEDEM u saradnji sa njemačkom fondacijom Konrad Adenauer i francuskom Robert Schuman, organizuje regionalne konferencije na temu Evropska integracija Zapadnog Balkana – ograničenja i izazovi, kojoj prisustvuju visoki zvaničnici, predstavnici međunarodnih organizacija i diplomatskog kora, kao i akademske zajednice, civilnog sektora i medija. Predstavnici CEDEM-a su često i organizatori i učesnici brojnih okruglih stolova, prezentacija i javnih debata na ovu temu. Kroz ovaj program CEDEM uspješno realizuje i edukativni ciklus o EU, namijenjen najboljim studentima društvenih fakulteta.


 

vladan wfdVladan Simonović, Predsjednik Upravog odbora CEDEM-a, učestvovao je na Svjetskom forumu za demokratiju koji je održan 05 - 11. oktobra 2012  u Strazburu. Delegaciju Crne Gore sačinjavaloje 20-ak predstavnika političkih partija, državnih organa, NVO, nezavisnih medija i drugih djelova civilnog sektora.


DCAFworkshopCentar za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF), iz Ženeve i Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), organizovali su od 3. do 5. oktobra u Bečićima, regionalnu radionicu “Doprinos civilnog društva u primjeni pravne tekovine Evropske unije u zemljama Zapadnog Balkana, sa fokusom na pregovaračka poglavlja 23 (Pravosuđe i osnovna ljudska prava) i 24 (Pravda, sloboda i bezbjednost)”.

 


Seminar na temu: Crna Gora na putu evropskih integracija, organizovan je od strane CEDEM-a uz podršku fondacije Konrad Adenauer za studente fakulteta političkih nauka, prava i ekonomije. Predavaci na seminaru su bili: Ana Vukadinović, Sekretarijat za Evropske Integracije, Špela Cimerman, Delegacija Evropske komisije u Crnoj Gori, Aleksandar Pejović, direktor Direkcije za evropske integracije u MIP-u RCG, prof. dr Miroslav Hadžić, Centar za Civilno Vojne odnose, Beograd; Miodrag Vuković, predsjednik Parlamentarnog Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije; Nedeljko Rudović, novinar dnevnog lista Vijesti i Savo Kentera, generalni sekretar Euro-Atlanskog kluba u Crnoj Gori.


U organizaciji EUCLID mreže iz Londona i CEDEM-a odr žan dvodnevni trening za predstavnike civilnog sektora na temu apliciranja za EU fondove i mogucnosti NVO-a da osnuju preduzeca, kao i konferencija na temu: Jacanje kapaciteta civilnog sektora u Crnoj Gori.

Kroz interaktivna predavanja ucesnici na treningu bili su u prilici da steknu nova znanja o nacinu apliciranja za EU fondove, kao i o tome kako da svoju organizaciju ucine finansijski održivom u situaciji kada se smanjuje broj inostranih donatora. Konferencija je predstavljala priliku da se cuju razlicita mišljenja o buducnost civilnog sektora u Crnoj Gori.