Ljudska prava

482366494

Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Svakom pripadaju sva prava i slobode, bez ikakvih razlika u pogledu rase, boje kože, pola/roda, jezika, religije, političkog i/ili svakog drugog mišljenja, nacionalnog ili društvenog porijekla, imovine, rođenja ili drugih svojstava.

U ovoj oblasti CEDEM djeluje od osnivanja 1999. godine, organizovanjem mnogih treninga, seminara i radionica, u namjeri da osnaži poštovanje ljudskih prava u Crnoj Gori (namijenjenih) prema svim akterima crnogorskog društva: predstavicima javne uprave, civilnog društva, studentima itd. CEDEM je uradio i Prvi nacrt Zakona o borbi protiv diskriminacije 2005. godine, posle čega su uslijedili mnogi edukativni programi u ovoj oblasti.

 

U organizaciji CEDEM-a, Misije OEBS-a u Crnoj Gori, AIRE Centra iz Londona i Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore održana je četvrta dvodnevna radionica na temu diskriminacije, pod nazivom „Zabrana diskriminacije po osnovu pola/roda“.

Ove radionice imaju za cilj da se u skladu sa međunarodnim standardima implementira Zakon o zabrani diskriminacije i da relevantni akteri u Crnoj Gori steknu i unaprijede svoja znanja i razumijevanje antidiskriminacionih standarda. Učesnici na radionici su bili predstavnici javne uprave i civilnog sektora u Crnoj Gori.

Predavači na radionici su bili Saadiya Chaudary, pravni konsultant, AIRE Centar iz Londona, Biljana Zeković, NVO SOS telefon za djecu i žene žrtve nasilja, Aida Petrović, Crnogorski ženski lobi, Neđeljka Sindik, NVO Libertask i Branka Vlahović, Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore.


logo cedem1CEDEM je u istraživanju koje je sproveo Program Think-tank i Civilno društvo, Univerziteta Pensilvanija iz SAD-a, rangiran među 25 vodećih think-tank organizacija iz Centralne i Istočne Evrope.

Istraživanje pod nazivom «Globalni Think-Tank index» za 2010. godinu je trajalo osam mjeseci i obuhvatilo 5491 think-tank organizaciju iz 169 zemalja u cijelom svijetu. Ove organizacije su nominovane u 29 kategorija, a u kategoriji koja se odnosi na organizacije iz regiona Centralne i Istočne Evrope (ukupno 535 organizacija), CEDEM se našao na visokom 20 mjestu.

Pozicioniranje među 25 think tank organizacija u regionu Centralne i Istočne Evrope, smatramo međunarodnim priznanjem za 15-godišnji rad na istraživanju i analizi političkih procesa u Crnoj Gori.

U prilogu dostavljamo kompletan izvještaj.

Kategorija u kojoj je CEDEM rangiran nalazi se na 32. strani Izvještaja.


Učesnici seminara su usvojili dolje navedene preporuke koje imaju za cilj olakšavanje implementaciji antidiskriminacionog zakonodavstva:

- Povećati budžet Institucije Zaštitnika ljudskih prava kako bi se obezbijedilo da Zaštitnik dobije adekvatna sredstva da bi mogao adekvatno primijeniti Zakon i izvršavati svoje nove funkcije predviđene ovim Zakonom i Zakonom o Zaštitniku. Finansijska nezavisnost Zaštitnika bi se trebala obezbijediti i garantovati u skladu sa međunarodnim standardima.

- Donijeti relevantne podzakonske akte propisane Zakonom u roku predviđenom za to.

-Pojačati monitoring implementacije Zakona o zabrani diskriminacije i drugih relevantnih zakona.

- Obezbijediti obuku o antidiskriminacionom zakonodavstvu i novinama koje ono donosi za: Instituciju Zaštitnika ljudskih prava, državne službenike, policiju, sudije, tužioce, civilni sektor. Pored toga, za zaposlene u Instituciji Zaštitnika ljudskih prava kao mehanizma za sprečavanje diskriminacije je potrebno obezbijediti posebnu obuku o njihovoj ulozi zasnovanoj na novom antidiskriminacionom zakonodavstvu kao i trening za trenere kako bi oni mogli dalje obučavati druge relevantne aktere.

-Povećati nivo svijesti građana o pojavi diskriminacije i osnaživanje žrtava diskriminacije da pokreću procedure za zaštitu svojih prava i pružiti odgovarajuće mjere za različite zajednice.

- Obezbijediti obuku o pitanjima diskriminacije i za privatne kompanije.

-Razviti Priručnik/komentar za implementaciju Zakona.

-Izvršiti analizu usklađenosti Zakona sa međunarodnim standardima i razmotriti moguće preporuke za direktno primjenjivanje međunarodnih ugovora u skladu sa članom 9 Ustava Crne Gore, kako bi se prevazišli postojeći nedostaci Zakona.


Istraživanje javnog mnjenja o diskriminaciji u Crnoj Gori CEDEM je realizovao od 09. do 16. aprila 2010. godine. U istraživanju je učestvovalo 799 ispitanika iz 18 opština. Rezultate istraživanje pogledajte u fajlu.


logo cedem1CEDEM je u istraživanju koje je sproveo Program Think-tank i Civilno društvo, Univerziteta Pensilvanija iz SAD-a, rangiran među 20 vodećih think-tank organizacija iz Centralne i Istočne Evrope.

Istraživanje pod nazivom «Globalni Think-Tank index» za 2011. godinu trajalo je osam mjeseci i obuhvatilo 6545 think-tank organizacija iz 182 zemlje iz cijelog svijeta. U Istraživanju je učestvovalo više od 1500 ispitanika iz 120 zemalja. Think-tank organizacije su nominovane u 30 kategorija, a u kategoriji koja se odnosi na organizacije iz regiona Centralne i Istočne Evrope (ukupno 537 organizacija), CEDEM se našao na 20 mjestu.