Socijalna inkluzija

Socijalna inkluzija je proces koji omogućava da oni koji su u riziku od siromaštva i društvene isključenosti, dobiju mogućnost i sredstva koja su potrebna za puno učešće u ekonomskom, društvenom i kulturnom životu, ali i dostizanju životnog standarda i blagostanja, koji se smatraju prihvatljivim u društvu u kojem žive. Socijalna inkluzija osigurava veće učešće građana u donošenju odluka, što utiče na njihove živote i ostvarenje osnovnih prava.

CEDEM je u oktobru 2011. godine izabran za Nacionalnog partnera Instituta za otvoreno društvo (OSI) iz Budimpešte, za implementaciju projekta "PGF Crna Gora", koji ima za cilj da ojača kapacitete romskih NVO i pripadnika RAE zajednice za pisanje prijedloga projekata i upravljanje projektnim ciklusom, sa posebnim akcentom na projektima finansiranim od strane Evropske unije. Takođe, realizovan je i projekat inkluzije RAE populacije u tri crnogorske opštine. Cilj ovog projekta je unapređenje ekonomskog položaja i uslova života za ciljnu populaciju, kroz aktivno zapošljavanje i unapređenje infrastrukturnih kapaciteta u romskim naseljima.


 

dekadaFond Sekretarijata Dekade za inkluziju Roma objavljuje poziv za dostavljanje predloga projekata koalicija civilnog drušva sa ciljem sprovođenja monitoringa realizacije nacionalnih strategija za inkluziju Roma i pratećih akcionih planova u okviru inicijative Dekada za inkluziju Roma.

 


javnaRaspravaOdbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i Institut za otvoreno društvo iz Budimpešte organizovali su danas javnu raspravu u Plavoj sali Skupštine Crne Gore na temu "IPA 2014 – 2020 i inkluzija Roma i Egipćana u Crnoj Gori".


CEDEMPartneri u projektu PGF Crna Gora objavljuju poziv svim zainteresovanim organizacijama kojima je potrebna podrška u pripremi predloga projekata za konkurs koji je objavio Fond za aktivno građanstvo – FAKT. Naime, FAKT, kroz program malih grantova Američke ambasade, pokreće PROGRAM PODRŠKE DRUŠTVENOJ UKLJUČENOSTI DJECE POGOĐENE SIROMAŠTVOM


CEDEMKoordinacioni tim CEDEM-a za realizaciju lokalnih razvojnih projekata (LDMI), Dženita Brčvak i Marija Vuksanović posjetile su u utorak, 24. septembra, Nikšić i Herceg Novi, povodom održavanja sastanaka sa partnerima iz ove dvije opštine, građevinskim ekspertom i lokalnim partnerima NVO Mladi Romi (HN) i Roma početak (NK).


OSF logoFondacija za otvoreno društvo iz Budimpešte (OSF) raspisuje poziv za konsultante za izradu analize potreba (needs assessments) u Albaniji, Bosni Hercegovini i Kosovu. Predmet analize biće procjena politike prema Romima i odgovarajuća planska dokumenta iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).


EU IPA velikaOdbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i Institut za otvoreno društvo iz Budimpešte održaće Javnu raspravu na temu "IPA 2014 – 2020 i inkluzija Roma i Egipćana u Crnoj Gori". Javna rasprava će se održati u petak, 27. septembra 2013. godine, sa početkom u 12 sati, u Plavoj sali Skupštine Crne Gore.