pdf.png Političko javno mnjenje, avgust 2020.

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2020-08-13
6 MB
4.407
pdf.png Politička i građanska participacija mladih u Crnoj Gori

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2020-02-05
3.22 MB
3.211
pdf.png Političko javno mnjenje- Decembar 2019.

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2019-12-13
755.94 KB
5.742
pdf.png Etnička distanca u Crnoj Gori, septembar 2019

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2019-09-17
2.97 MB
3.112
pdf.png Političko javno mnjenje, jul 2019

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2019-07-18
855.13 KB
7.243
pdf.png Političko javno mnjenje, decembar 2018

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2018-12-12
1.35 MB
4.285
pdf.png Političko javno mnjenje, mart 2018

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2018-04-10
847.31 KB
3.978
pdf.png Oblici, obrasci i stepen diskriminacije u Crnoj Gori - trendovi i analiza FINAL 2018.

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2018-04-02
3.37 MB
1.593
pdf.png Političko javno mnjenje, decembar 2017

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2018-01-11
2.37 MB
3.516
pdf.png Istraživanje političkog javnog mnjenja, jun 2017

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2017-07-04
1.03 MB
3.659