pdf.png Zastupljenost žena u bezbjednosti

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2019-07-17
910.85 KB
1.635
pdf.png CEDEM objavio smjernice za primjenu etičkih standarda za zatvorske službenike

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2019-07-09
753.03 KB
1.405
pdf.png PREDLOG PRAKTIČNE POLITIKE KLJUČNI NALAZI, PROBLEMI I PREPORUKE ZA BORBU PROTIV NASILJA U PORODICI, DJEČIJEG PROSJAČENJA I PRISILNIH BRAKOVA

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2019-07-01
575.9 KB
1.408
pdf.png Smjernice za istraživačke novinare u oblasti korupcije i organizovanog kriminala

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2019-05-06
1.03 MB
2.043
pdf.png Regionalna pravosudna saradnja u krivičnim stvarima: pregled komparativnih praksi zemalja Zapadnog Balkana

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2019-04-24
1.38 MB
3.210
pdf.png Zabrana diskriminacije i ostvarivanje prava iz radnog odnosa

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2019-04-22
2.67 MB
2.572
pdf.png Položaj LSI: identifikacija praksi i obrazaca diskriminacije lica sa invaliditetom

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2019-03-26
1.1 MB
2.599
pdf.png Analiza crnogorskih pravnih i praktičnih aspekata efektivnih alternativnih mjera pritvaranju u kontekstu migracija

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2018-12-18
480.04 KB
2.211
pdf.png Zapošljavanje_Roma_MNE

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2018-10-18
6.4 MB
1.710
pdf.png KOMPARATIVNA ANALIZA INSTITUCIJA OMBUDSMANA U IZABRANIM ZEMLJAMA: FUNKCIONISANJE, NADLEŽNOSTI, PRIMJERI I PREPORUKE

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2018-08-15
436.39 KB
1.930